Xaraya PHP Cross Reference Web Portal Systems

Source: /modules/phpldapadmin/phpldapadmin/lang/nl.php - 329 lines - 27457 bytes - Text - Print

  1 <?php
  2 
  3 /*
  4  * ‹bersetzung von Marius Rieder <marius.rieder@bluewin.ch>
  5  *         Uwe Ebel
  6  */
  7 
  8 // Search form
  9 $lang['simple_search_form_str'] = 'eenvoudig zoeken';//'Simple Search Form';
 10 $lang['advanced_search_form_str'] = 'uitgebreid zoeken';//'Advanced Search Form';
 11 $lang['server'] = 'server';//'Server';
 12 $lang['search_for_entries_whose'] = 'zoek naar velden die';//'Search for entries whose';
 13 $lang['base_dn'] = 'base DN';//'Base DN';
 14 $lang['search_scope'] = 'zoekbereik';//'Search Scope';
 15 $lang['search_ filter'] = 'zoekfilter';//'Search Filter';
 16 $lang['show_attributes'] = 'laat Attributen zien';//'Show Attributtes';
 17 $lang['Search'] = 'zoeken';//'Search';
 18 $lang['equals'] = 'gelijk aan';//'equals';
 19 $lang['starts_with'] = 'begint met';//'starts with';
 20 $lang['contains'] = 'bevat';//'contains';
 21 $lang['ends_with'] = 'eindigt met';//'ends with';
 22 $lang['sounds_like'] = 'klinkt als';//'sounds like';
 23 
 24 // Tree browser
 25 $lang['request_new_feature'] = 'verzoek nieuwe feature';//'Request a new feature';
 26 $lang['see_open_requests'] = 'feature verzoeken inzien';//'see open requests';
 27 $lang['report_bug'] = 'rapporteer een bug';//'Report a bug';
 28 $lang['see_open_bugs'] = 'buglijst inzien';//'see open bugs';
 29 $lang['schema'] = 'schema';//'schema';
 30 $lang['search'] = 'zoeken';//'search';
 31 $lang['refresh'] = 'vernieuwen';//'refresh';
 32 $lang['create'] = 'aanmaken';//'create';
 33 $lang['info'] = 'info';//'info';
 34 $lang['import'] = 'importeer';//'import';
 35 $lang['logout'] = 'uitloggen';//'logout';
 36 $lang['create_new'] = 'aanmaken';//'Create New';
 37 $lang['view_schema_for'] = 'schema inzien voor';//'View schema for';
 38 $lang['refresh_expanded_containers'] = 'vernieuw alle uitgeklapte containers voor';//'Refresh all expanded containers for';
 39 $lang['create_new_entry_on'] = 'nieuw veld aanmaken in';//'Create a new entry on';
 40 $lang['view_server_info'] = 'server informatie inzien';//'View server-supplied information';
 41 $lang['import_from_ldif'] = 'importeer LDIF bestand';//'Import entries from an LDIF file';
 42 $lang['logout_of_this_server'] = 'bij deze server uitloggen';//'Logout of this server';
 43 $lang['logged_in_as'] = 'ingelogd als: ';//'Logged in as: ';
 44 $lang['read_only'] = 'alleen lezen';//'read only';
 45 $lang['could_not_determine_root'] = 'kan de root van LDAP structuur niet bepalen.';//'Could not determin the root of your LDAP tree.';
 46 $lang['ldap_refuses_to_give_root'] = 'kan de root van LDAP structuur niet bepalen';//'It appears that the LDAP server has been configured to not reveal its root.';
 47 $lang['please_specify_in_config'] = 'in config.php aangeven a.u.b.';//'Please specify it in config.php';
 48 $lang['create_new_entry_in'] = 'nieuw veld aanmaken in';//'Create a new entry in';
 49 
 50 // Entry display
 51 $lang['delete_this_entry'] = 'veld verwijderen';//'Delete this entry';
 52 $lang['delete_this_entry_tooltip'] = 'bevestiging zal worden gevraagd voor deze beslissing';//'You will be prompted to confirm this decision';
 53 $lang['copy_this_entry'] = 'dit veld kopieren';//'Copy this entry';
 54 $lang['copy_this_entry_tooltip'] = 'kopieer dit object naar een andere plaats, een niuewe DN of naar een andere server';//'Copy this object to another location, a new DN, or another server';
 55 $lang['export_to_ldif'] = 'exporteren naar LDIF';//'Export to LDIF';
 56 $lang['export_to_ldif_tooltip'] = 'maak LDIF dump van dit object';//'Save an LDIF dump of this object';
 57 $lang['export_subtree_to_ldif_tooltip'] = 'maak LDIF dump van dit object plus alle onderliggende objecten';//'Save an LDIF dump of this object and all of its children';
 58 $lang['export_subtree_to_ldif'] = 'exporteer deze subvelden naar LDIF';//'Export subtree to LDIF';
 59 $lang['export_to_ldif_mac'] = 'Macintosh regeleinden';//'Macintosh style line ends';
 60 $lang['export_to_ldif_win'] = 'Windows regeleinden';//'Windows style line ends';
 61 $lang['export_to_ldif_unix'] = 'Unix regeleinden';//'Unix style line ends';
 62 $lang['create_a_child_entry'] = 'subveld aanmaken';//'Create a child entry';
 63 $lang['add_a_jpeg_photo'] = 'jpeg foto toevoegen';//'Add a jpegPhoto';
 64 $lang['rename_entry'] = 'veld hernoemen';//'Rename Entry';
 65 $lang['rename'] = 'hernoemen';//'Rename';
 66 $lang['add'] = 'toevoegen';//'Add';
 67 $lang['view'] = 'inzien';//'View';
 68 $lang['add_new_attribute'] = 'attribuut toevoegen';//'Add New Attribute';
 69 $lang['add_new_attribute_tooltip'] = 'nieuw attribuut toevoegen/waarde toekennen';// 'Add a new attribute/value to this entry';
 70 $lang['internal_attributes'] = 'interne attributen';//'Internal Attributes';
 71 $lang['hide_internal_attrs'] = 'interne attributen verbergen';//'Hide internal attributes';
 72 $lang['show_internal_attrs'] = 'interne attributen laten zien';//'Show internal attributes';
 73 $lang['internal_attrs_tooltip'] = 'automatisch ingestelde attributen';//'Attributes set automatically by the system';
 74 $lang['entry_attributes'] = 'attributen veld';//'Entry Attributes';
 75 $lang['attr_name_tooltip'] = 'klik hier om de schemadefinitie van attribuuttype \'%s\' te bekijken';//'Click to view the schema defintion for attribute type \'%s\'';
 76 $lang['click_to_display'] = 'klik om te bekijken';//'click to display';
 77 $lang['hidden'] = 'verborgen';//'hidden'; 
 78 $lang['none'] = 'geen';//'none';
 79 $lang['save_changes'] = 'veranderingen opslaan';//'Save Changes';
 80 $lang['add_value'] = 'waarde toevoegen';//'add value';
 81 $lang['add_value_tooltip'] = 'voeg een extra waarde toe aan dit attribuut';//'Add an additional value to this attribute';
 82 $lang['refresh_entry'] = 'vernieuwen';// 'Refresh';
 83 $lang['refresh_this_entry'] = 'dit veld vernieuwen';//'Refresh this entry';
 84 $lang['delete_hint'] = 'tip: <b>om een attribuut te verwijderen</b>, maak deze leeg en sla hem op';//'Hint: <b>To delete an attribute</b>, empty the text field and click save.';
 85 $lang['attr_schema_hint'] = 'Tip: <b>om het schema voor een attribuut te bekijken,</b> klik op de attribuutnaam';//'Hint: <b>To view the schema for an attribute</b>, click the attribute name.';
 86 $lang['attrs_modified'] = 'sommige attributen (%s) zijn gewijzigd en worden ge-highlight weergegeven.';//'Some attributes (%s) were modified and are highlighted below.';
 87 $lang['attr_modified'] = 'een attribuut (%s) is gewijzigd en wordt ge-highlight weergegeven';//'An attribute (%s) was modified and is highlighted below.';
 88 $lang['viewing_read_only'] = 'veld bekijken (alleen-lezen)';//'Viewing entry in read-only mode.';
 89 $lang['change_entry_rdn'] = 'verander de RDN van dit veld';//'Change this entry\'s RDN';
 90 $lang['no_new_attrs_available'] = 'geen nieuwe attributen beschikbaar voor dit veld';//'no new attributes available for this entry';
 91 $lang['binary_value'] = 'binaire waarde';//'Binary value';
 92 $lang['add_new_binary_attr'] = 'nieuwe binair attribuut toevoegen';//'Add New Binary Attribute';
 93 $lang['add_new_binary_attr_tooltip'] = 'lees binair attribuut in vanuit een bestand';//'Add a new binary attribute/value from a file';
 94 $lang['alias_for'] = 'alias voor';//'Alias for';
 95 $lang['download_value'] = 'waarde downloaden';//'download value';
 96 $lang['delete_attribute'] = 'attribuut verwijderen';//'delete attribute';
 97 $lang['true'] = 'waar';//'true';
 98 $lang['false'] = 'onwaar';//'false';
 99 $lang['none_remove_value'] = 'niets, verwijder waarde';//?? //'none, remove value';
 100 $lang['really_delete_attribute'] = 'dit attribuut echt verwijderen';//'Really delete attribute';
 101 
 102 // Schema browser
 103 $lang['the_following_objectclasses'] = 'Deze LDAP server ondersteunt de volgende <b>objectClasses</b>.';//'The following <b>objectClasses</b> are supported by this LDAP server.';
 104 $lang['the_following_attributes'] = 'Deze LDAP server ondersteunt de volgende <b>attributeTypes</b>.';//'The following <b>attributeTypes</b> are supported by this LDAP server.';
 105 $lang['the_following_matching'] = 'Deze LDAP server ondersteunt de volgende <b>zoekregels</b>.';//'The following <b>matching rules</b> are supported by this LDAP server.';
 106 $lang['the_following_syntaxes'] = 'Deze LDAP server ondersteunt de volgende <b>syntaxen</b>.';//'The following <b>syntaxes</b> are supported by this LDAP server.';
 107 $lang['jump_to_objectclass'] = 'ga naar objectClass';//'Jump to an objectClass';
 108 $lang['jump_to_attr'] = 'ga naar een attribuut';//'Jump to an attribute';
 109 $lang['schema_for_server'] = 'schema voor server';//'Schema for server';
 110 $lang['required_attrs'] = 'vereiste attributen';//'Required Attributes';
 111 $lang['optional_attrs'] = 'niet vereiste attributen';//'Optional Attributes';
 112 $lang['OID'] = 'OID';//'OID';
 113 $lang['desc'] = 'omschrijving';//'Description';
 114 $lang['name'] = 'naam';//'Name';
 115 $lang['is_obsolete'] = 'deze objectClass is <b>verouderd</b>';//'This objectClass is <b>obsolete</b>';
 116 $lang['inherits'] = 'afgeleid van';//'Inherits';
 117 $lang['jump_to_this_oclass'] = 'ga naar objectClass definitie';//'Jump to this objectClass definition';
 118 $lang['matching_rule_oid'] = 'overeenkomen met OID regel';//'Matching Rule OID';
 119 $lang['syntax_oid'] = 'Syntax OID';//'Syntax OID';
 120 $lang['not_applicable'] = 'niet van toepassing';//'not applicable';
 121 $lang['not_specified'] = 'niet gespecificeerd';//not specified';
 122 
 123 // Deleting entries
 124 $lang['entry_deleted_successfully'] = 'dit veld \'%s\' succesvol verwijderd';//'Entry \'%s\' deleted successfully.';
 125 $lang['you_must_specify_a_dn'] = 'U moet een DN aangeven.';//'You must specify a DN';
 126 $lang['could_not_delete_entry'] = 'kan dit veld niet verwijderen: %s';//'Could not delete the entry: %s';
 127 
 128 
 129 // Adding objectClass form
 130 $lang['new_required_attrs'] = 'nieuwe benodigde attributen';//'New Required Attributes';
 131 $lang['requires_to_add'] = 'voor deze actie moet worden toegevoegd:';//'This action requires you to add';
 132 $lang['new_attributes'] = 'nieuw attribuut';//'new attributes';
 133 $lang['new_required_attrs_instructions'] = 'Instructies: om deze objectClass toe te voegen, moet u nog specificeren ';//'Instructions: In order to add this objectClass to this entry, you must specify';
 134 $lang['that_this_oclass_requires'] = 'dat deze objectClass nodig heeft. U kunt dit in dit formulier doen.';//'that this objectClass requires. You can do so in this form.';
 135 $lang['add_oclass_and_attrs'] = 'objectClass en attributen toevoegen';//'Add ObjectClass and Attributes';
 136 
 137 // General
 138 $lang['chooser_link_tooltip'] = 'klik om grafisch een veld te kiezen (DN)';//"Click to popup a dialog to select an entry (DN) graphically';
 139 $lang['no_updates_in_read_only_mode'] = 'U kunt niet opslaan als de server alleen lezen is';//'You cannot perform updates while server is in read-only mode';
 140 $lang['bad_server_id'] = 'ongeldig server ID';//'Bad server id';
 141 $lang['not_enough_login_info'] = 'Onvoldoende informatie om in te kunnen loggen. Controleer de configuratie.';//'Not enough information to login to server. Please check your configuration.';
 142 $lang['could_not_connect'] = 'Kan LDAP server niet vinden.';//'Could not connect to LDAP server.';
 143 $lang['could_not_perform_ldap_mod_add'] = 'Kan geen ldap_mod_add uitvoeren.';//'Could not perform ldap_mod_add operation.';
 144 $lang['bad_server_id_underline'] = 'ongeldig server_ID:';//"Bad server_id: ';
 145 $lang['success'] = 'succes';//"Success';
 146 $lang['server_colon_pare'] = 'server: ';//"Server: ';
 147 $lang['look_in'] = 'bekijken: ';//"Looking in: ';
 148 $lang['missing_server_id_in_query_string'] = 'geen server ID meegegeven';//'No server ID specified in query string!';
 149 $lang['missing_dn_in_query_string'] = 'geen DN meegeven';//'No DN specified in query string!';
 150 $lang['back_up_p'] = 'backup...';//"Back Up...';
 151 $lang['no_entries'] = 'geen velden';//"no entries';
 152 $lang['not_logged_in'] = 'niet ingelogd';//"Not logged in';
 153 $lang['could_not_det_base_dn'] = 'kan de basis-DN niet bepalen';//"Could not determine base DN';
 154 
 155 
 156 // Add value form
 157 $lang['add_new'] = 'nieuw toevoegen';//'Add new';
 158 $lang['value_to'] = 'waarde';//'value to';
 159 $lang['server'] = 'server';//'Server';
 160 //also used in copy_form.php
 161 $lang['distinguished_name'] = 'Distinguished Name';// 'Distinguished Name';
 162 $lang['current_list_of'] = 'huidige lijst van';//'Current list of';
 163 $lang['values_for_attribute'] = 'waarden voor attributen';//'values for attribute';
 164 $lang['inappropriate_matching_note'] = 'Info: U zult een "inappropriate matching" melding krijgen, indien u niet<br />' . //'Note: You will get an "inappropriate matching" error if you have not<br />' .
 165 'een <tt>EQUALITY</tt> regel op de LDAP Server voor dit attribuut ingesteld heeft.';//'setup an <tt>EQUALITY</tt> rule on your LDAP server for this attribute.';
 166 $lang['enter_value_to_add'] = 'geef de waarde die u wilt toevoegen:';//'Enter the value you would like to add:';
 167 $lang['new_required_attrs_note'] = 'Info: U kunt verzocht worden nieuwe attributen, die voor deze objectClass verplicht zijn, in te voeren.';//'Note: you may be required to enter new attributes<br />that this objectClass requires.';
 168 $lang['syntax'] = 'syntax';//'Syntax';
 169 
 170 //Copy.php
 171 $lang['copy_server_read_only'] = 'U kunt niet opslaan als de server alleen lezen is';//"You cannot perform updates while server is in read-only mode';
 172 $lang['copy_dest_dn_blank'] = 'de bestemmings DN is leeg';//"You left the destination DN blank.';
 173 $lang['copy_dest_already_exists'] = 'het veld (%s) bestaat al.';//"The destination entry (%s) already exists.';
 174 $lang['copy_dest_container_does_not_exist'] = 'het doel-veld (%s) bestaat niet.';//'The destination container (%s) does not exist.';
 175 $lang['copy_source_dest_dn_same'] = 'origineel DN en doel DN zijn hetzelfde';//"The source and destination DN are the same.';
 176 $lang['copy_copying'] = 'kopieren';//"Copying ';
 177 $lang['copy_recursive_copy_progress'] = 'bezig met recursief kopieren';//"Recursive copy progress';
 178 $lang['copy_building_snapshot'] = 'bezig met het aanmaken van een snapshot van de boomstructuur... ';//"Building snapshot of tree to copy... ';
 179 $lang['copy_successful_like_to'] = 'Kopieren succesvol! Wit u dan';//"Copy successful! Would you like to ';
 180 $lang['copy_view_new_entry'] = 'het nieuwe veld bekijken';//"view the new entry';
 181 $lang['copy_failed'] = 'Kopieren van DN mislukt: ';//'Failed to copy DN: ';
 182 
 183 
 184 //edit.php
 185 $lang['missing_template_file'] = 'Waarschuwing: kan de template file niet vinden';//'Warning: missing template file, ';
 186 $lang['using_default'] = 'standaardinstelling gebruiken';//'Using default.';
 187 
 188 //copy_form.php
 189 $lang['copyf_title_copy'] = 'Kopieren';//"Copy ';
 190 $lang['copyf_to_new_object'] = 'naar een nieuw Objekt';//"to a new object';
 191 $lang['copyf_dest_dn'] = 'doel DN';//"Destination DN';
 192 $lang['copyf_dest_dn_tooltip'] = 'De complete DN die aangemaakt wordt bij het kopieren van het bron-veld.';//'The full DN of the new entry to be created when copying the source entry';
 193 $lang['copyf_dest_server'] = 'bestemmings server';//"Destination Server';
 194 $lang['copyf_note'] = 'Info: kopieren tussen twee servers gaat alleen maar goped als er geen schema problemen zijn';//"Note: Copying between different servers only works if there are no schema violations';
 195 $lang['copyf_recursive_copy'] = 'Recursief kopieren van alle sub-velden';//"Recursively copy all children of this object as well.';
 196 
 197 //create.php
 198 $lang['create_required_attribute'] = 'Fout. U heeft een verplicht veld leeggelaten.';//"Error, you left the value blank for required attribute ';
 199 $lang['create_redirecting'] = 'omleiden';//"Redirecting';
 200 $lang['create_here'] = 'hier';//"here';
 201 $lang['create_could_not_add'] = 'kan het object niet toevoegen op de LDAP server.';//"Could not add the object to the LDAP server.';
 202 
 203 //create_form.php
 204 $lang['createf_create_object'] = 'object aanmaken';//"Create Object';
 205 $lang['createf_choose_temp'] = 'kies een template';//"Choose a template';
 206 $lang['createf_select_temp'] = 'kies een template voor dit object';//"Select a template for the creation process';
 207 $lang['createf_proceed'] = 'verder';//"Proceed';
 208 
 209 //creation_template.php
 210 $lang['ctemplate_on_server'] = 'op server';//"On server';
 211 $lang['ctemplate_no_template'] = 'geen template gespecifieerd in de POST variabelen';//"No template specified in POST variables.';
 212 $lang['ctemplate_config_handler'] = 'uw configuratie specificeert een routine';//"Your config specifies a handler of';
 213 $lang['ctemplate_handler_does_not_exist'] = 'in deze template. Maar deze routine bestaat niet in de \'templates/creation\' directory.';//"for this template. But, this handler does not exist in the 'templates/creation' directory.';
 214 
 215 // search.php
 216 $lang['you_have_not_logged_into_server'] = 'u bent nog niet ingelogd op de geselecteerde server, dus u kunt geen zoekopdrachten geven.';//'You have not logged into the selected server yet, so you cannot perform searches on it.';
 217 $lang['click_to_go_to_login_form'] = 'Klik hier om in te loggen';//'Click here to go to the login form';
 218 $lang['unrecognized_criteria_option'] = 'Unrecognized criteria option: ';
 219 $lang['if_you_want_to_add_criteria'] = 'Als u uw eigen crteria toe wilt voegen aan de lijst, dient u search.php te bewerken. Sluiten.';//'If you want to add your own criteria to the list. Be sure to edit search.php to handle them. Quitting.';
 220 $lang['entries_found'] = 'gevonden velden: ';//'Entries found: ';
 221 $lang['filter_performed'] = 'toegepast filter: ';//'Filter performed: ';
 222 $lang['search_duration'] = 'zoeken door phpLDAPadmin duurde';//'Search performed by phpLDAPadmin in';
 223 $lang['seconds'] = 'seconden';//'seconds';
 224 
 225 // search_form_advanced.php
 226 $lang['scope_in_which_to_search'] = 'zoekbereik';//'The scope in which to search';
 227 $lang['scope_sub'] = 'Sub (de hele tak)';//'Sub (entire subtree)';
 228 $lang['scope_one'] = 'One (een laag diep)';//'One (one level beneath base)';
 229 $lang['scope_base'] = 'Base (alleen de basis)';//'Base (base dn only)';
 230 $lang['standard_ldap_search_filter'] = 'Standard LDAP zoekfilter. Voorbeeld.: (&(sn=Smith)(givenname=David))';//'Standard LDAP search filter. Example: (&(sn=Smith)(givenname=David))';
 231 $lang['search_filter'] = 'zoekfilter';//'Search Filter';
 232 $lang['list_of_attrs_to_display_in_results'] = 'komma gescheiden lijst van de attributen.';//'A list of attributes to display in the results (comma-separated)';
 233 $lang['show_attributes'] = 'attributen laten zien';//'Show Attributes';
 234 
 235 // search_form_simple.php
 236 $lang['search_for_entries_whose'] = 'zoek naar velden waarvoor:';//'Search for entries whose:';
 237 $lang['equals'] = 'gelijk is aan';//'equals';
 238 $lang['starts with'] = 'begint met';//'starts with';
 239 $lang['contains'] = 'bevat';//'contains';
 240 $lang['ends with'] = 'eindigt met';//'ends with';
 241 $lang['sounds like'] = 'klinkt als';//'sounds like';
 242 
 243 // server_info.php
 244 $lang['could_not_fetch_server_info'] = 'kan geen LDAP van de server krijgen';//'Could not retrieve LDAP information from the server';
 245 $lang['server_info_for'] = 'Server info voor: ';//'Server info for: ';
 246 $lang['server_reports_following'] = 'De server geeft de volgende informatie over zichzelf';//'Server reports the following information about itself';
 247 $lang['nothing_to_report'] = 'De server heeft niets te melden';//'This server has nothing to report.';
 248 
 249 //update.php
 250 $lang['update_array_malformed'] = 'De update_array is niet goed. Dat kan een phpLDAPadmin bug zijn. Laat het ons weten!';//'update_array is malformed. This might be a phpLDAPadmin bug. Please report it.';
 251 $lang['could_not_perform_ldap_modify'] = 'Kan ldap_modify niet uitvoeren.';//'Could not perform ldap_modify operation.';
 252 
 253 // update_confirm.php
 254 $lang['do_you_want_to_make_these_changes'] = 'Deze veranderingen doorvoeren?';//'Do you want to make these changes?';
 255 $lang['attribute'] = 'attribuut';//'Attribute';
 256 $lang['old_value'] = 'oude waarde';//'Old Value';
 257 $lang['new_value'] = 'nieuwe waarde';//'New Value';
 258 $lang['attr_deleted'] = '[attribuut verwijderd]';//'[attribute deleted]';
 259 $lang['commit'] = 'uitvoeren';//'Commit';
 260 $lang['cancel'] = 'annuleren';//'Cancel';
 261 $lang['you_made_no_changes'] = 'U heeft geen veranderingen gemaakt.';//'You made no changes';
 262 $lang['go_back'] = 'terug';//'Go back';
 263 
 264 // welcome.php
 265 $lang['welcome_note'] = 'Gebruik het linkermenu om te navigeren.';//'Use the menu to the left to navigate';
 266 
 267 // view_jpeg_photo.php
 268 $lang['unsafe_file_name'] = 'onveilige bestandsnaam: ';//'Unsafe file name: ';
 269 $lang['no_such_file'] = 'Bestand bestaat niet: ';//'No such file: ';
 270 
 271 //function.php
 272 $lang['auto_update_not_setup'] = '<tt>auto_uid_numbers</tt> is geactiveerd (<b>%s</b>, maar niet het mechanisme (auto_uid_number_mechanism). U dient dit alsnog te doen.';//"You have enabled auto_uid_numbers for <b>%s</b> in your configuration, but you have not specified the auto_uid_number_mechanism. Please correct this problem.';
 273 $lang['uidpool_not_set'] = 'Het mechanisme <tt>auto_uid_number_mechanism</tt> is als <tt>uidpool</tt> voor server <b>%s</b> vastgelegd, maar niet de <tt>auto_uid_number_uid_pool_dn</tt>. U dient dit alsnog te doen.';//"You specified the <tt>auto_uid_number_mechanism</tt> as <tt>uidpool</tt> in your configuration for server <b>%s</b>, but you did not specify the audo_uid_number_uid_pool_dn. Please specify it before proceeding.';
 274 
 275 $lang['uidpool_not_exist'] = 'De <tt>uidPool</tt> die gespecificeerd is in de configuratie bestaat niet.';//"It appears that the uidPool you specified in your configuration (<tt>%s</tt>) does not exist.';
 276 
 277 $lang['specified_uidpool'] = 'De <tt>auto_uid_number_mechanism</tt> is als <tt>search</tt> in de configuratie voor de server <b>%s</b> bepaald, maar de waarde <tt>auto_uid_number_search_base</tt> niet. U dient dit alsnog te doen.';//"You specified the <tt>auto_uid_number_mechanism</tt> as <tt>search</tt> in your configuration for server <b>%s</b>, but you did not specify the <tt>auto_uid_number_search_base</tt>. Please specify it before proceeding.';
 278 
 279 $lang['auto_uid_invalid_value'] = 'Ongeldige waarde voor <tt>auto_uid_number_mechanism</tt>(%s). Alleen <tt>uidpool</tt> und <tt>search</tt> zijn geldig. Gaarne de fout herstellen ';//"You specified an invalid value for auto_uid_number_mechanism (<tt>%s</tt>) in your configration. Only <tt>uidpool</tt> and <tt>search</tt> are valid. Please correct this problem.';
 280 
 281 $lang['error_auth_type_config'] = 'Fout: Er zit een fout inde configuratiefile (config.php). De enige twee waarden voor \'auth_type\' in de $servers sectie zijn: <b>\'config\'</b> of <b>\'form\'</b>. U heeft er nu <b>%s</b> in staan en dat kan niet.';//"Error: You have an error in your config file. The only two allowed values for 'auth_type' in the $servers section are 'config' and 'form'. You entered '%s', which is not allowed. ';
 282 
 283 $lang['php_install_not_supports_tls'] = 'Uw installatie ondersteunt geen TLS.';//"Your PHP install does not support TLS';
 284 $lang['could_not_start_tls'] = 'Kan TLS niet starten.<br/>Controleer de LDAP-Server-configuratie.';//"Could not start TLS.<br />Please check your LDAP server configuration.';
 285 $lang['auth_type_not_valid'] = 'Fout in de configuratiefile: auth_type %s is niet geldig'; //"You have an error in your config file. auth_type of %s is not valid.';
 286 $lang['ldap_said'] = '<b>LDAP zegt</b>: %s<br/><br/>';//"<b>LDAP said</b>: %s<br /><br />';
 287 $lang['ferror_error'] = 'Fout';//"Error';
 288 $lang['fbrowse'] = 'navigeer';//"browse';
 289 $lang['delete_photo'] = 'Foto verwijderen';//"Delete Photo';
 290 $lang['install_not_support_blowfish'] = 'Uw PHP-Versie ondersteunt geen Blowfish versleuteling.';//"Your PHP install does not support blowfish encryption.';
 291 $lang['install_no_mash'] = 'Uw PHP-Versie ondersteunt de functie mhash() niet, dus de SHA-hash is niet mogelijk.';// "Your PHP install does not have the mhash() function. Cannot do SHA hashes.';
 292 $lang['jpeg_contains_errors'] = 'Foto (jpg) bevat fouten';//"jpegPhoto contains errors<br />';
 293 $lang['ferror_number'] = '<b>Foutnummer:</b> %s<small>(%s)</small><br/><br/>';//"<b>Error number</b>: %s <small>(%s)</small><br /><br />';
 294 $lang['ferror_discription'] ='<b>Omschrijving:</b> %s<br/><br/>';// "<b>Description</b>: %s <br /><br />';
 295 $lang['ferror_number_short'] = '<b>Foutnummer:</b>%s<br/><br/>';//"<b>Error number</b>: %s<br /><br />';
 296 $lang['ferror_discription_short'] = '<b>Omschrijving:</b> (geen omschrijving beschikbaar)<br/>';//"<b>Description</b>: (no description available)<br />';
 297 $lang['ferror_submit_bug'] = 'Is het een phpLDAPadmin fout? Als dat zo is, dan gaarne een <a href=\'%s\'>bugreport</a> invullen';//"Is this a phpLDAPadmin bug? If so, please <a href=\'%s\'>report it</a>.';
 298 $lang['ferror_unrecognized_num'] = 'Onbekend foutnummer:';//"Unrecognized error number: ';
 299 
 300 $lang['ferror_nonfatil_bug'] = '<center><table class=\'notice\'><tr><td colspan=\'2\'><center><img src=\'images/warning.png\' height=\'12\' width=\'13\' /><b>Een niet fatale fout in phpLDAPadmin gevonden!</b></td></tr><tr><td>Fout:</td><td><b>%s</b> (<b>%s</b>)</td></tr><tr><td>Bestand:</td><td><b>%s</b>Regel:<b>%s</b>, aangeroepen door <b>%s</b></td></tr><tr><td>Versie:</td><td>PLA: <b>%s</b>, PHP: <b>%s</b>, SAPI: <b>%s</b></td></tr><tr><td>Web server:</td><td><b>%s</b></td></tr><tr><td colspan=\'2\'><center>Graag een <a target=\'new\' href=\'%s\'>bugreport</a> invullen.</center></td></tr></table></center><br />';//"<center><table class=\'notice\'><tr><td colspan=\'2\'><center><img src=\'images/warning.png\' height=\'12\' width=\'13\' /><b>You found a non-fatal phpLDAPadmin bug!</b></td></tr><tr><td>Error:</td><td><b>%s</b> (<b>%s</b>)</td></tr><tr><td>File:</td><td><b>%s</b> line <b>%s</b>, caller <b>%s</b></td></tr><tr><td>Versions:</td><td>PLA: <b>%s</b>, PHP: <b>%s</b>, SAPI: <b>%s</b></td></tr><tr><td>Web server:</td><td><b>%s</b></td></tr><tr><td colspan=\'2\'><center><a target=\'new\' href=\'%s\'>Please report this bug by clicking here</a>.</center></td></tr></table></center><br />';
 301 
 302 $lang['ferror_congrats_found_bug'] = '<center><table class=\'notice\'>
 303       <tr><td colspan=\'2\'><center><img src=\'images/warning.png\' height=\'12\' width=\'13\' /><b>Gefeliciteerd! Een fout in phpLDAPadmin gevonden!</b></td></tr>
 304       <tr><td>Fout:</td><td><b>%s</b> (<b>%s</b>)</td></tr><tr><td>Bestand:</td><td><b>%s</b>, aangeroepen door <b>%s</b></td></tr>
 305       <tr><td>Versie:</td><td>PLA: <b>%s</b>, PHP: <b>%s</b>, SAPI: <b>%s</b></td></tr>
 306       <tr><td>Web server:</td><td><b>%s</b></td></tr>
 307       <tr><td colspan=\'2\'><center>Graag een bugreport invullen.</center></td></tr>
 308       </table></center><br />';//"Congratulations! You found a bug in phpLDAPadmin.<br /><br /><table class=\'bug\'><tr><td>Error:</td><td><b>%s</b></td></tr><tr><td>Level:</td><td><b>%s</b></td></tr><tr><td>File:</td><td><b>%s</b></td></tr><tr><td>Line:</td><td><b>%s</b></td></tr><tr><td>Caller:</td><td><b>%s</b></td></tr><tr><td>PLA Version:</td><td><b>%s</b></td></tr><tr><td>PHP Version:</td><td><b>%s</b></td></tr><tr><td>PHP SAPI:</td><td><b>%s</b></td></tr><tr><td>Web server:</td><td><b>%s</b></td></tr></table><br /> Please report this bug by clicking below!';
 309 
 310 // extra strings:
 311 
 312 $lang['login_link'] = 'Login...';
 313 $lang['import_ldif_file_title'] = 'Import file from LDIF';
 314 $lang['select_ldif_file'] = 'Selecteer een LDIF file:';
 315 $lang['select_ldif_file_proceed']= 'Ga door &gt;&gt;';
 316 $lang['add_action'] = 'Toevoegen...';
 317 $lang['delete_action'] = 'Verwijderen...';
 318 $lang['rename_action'] = 'Hernoemen...';
 319 $lang['modify_action'] = 'Veranderen...';
 320 $lang['failed'] = 'mislukt';
 321 $lang['ldif_parse_error'] = 'LDIF inleesfout';
 322 $lang['ldif_could_not_add_object'] = 'Kan object niet toevoegen:';
 323 $lang['ldif_could_not_rename_object'] = 'Kan object niet hernoemen';
 324 $lang['ldif_could_not_delete_object'] = 'Kan object niet verwijderen';
 325 $lang['ldif_could_not_modify_object'] = 'Kan object niet wijzigen';
 326 $lang['ldif_line_number'] = 'regelnummer: ';
 327 $lang['ldif_line'] = 'regel: ';
 328 
 329 ?>

title

Description

title

Description

title

Description

title

title

Body