PHPOpenChat PHP Cross Reference Customer Relationship Management

Source: /include/languages/tr.inc - 500 lines - 21994 bytes - Text - Print

Description: turkish language file defines constants for an english language interface

  1 <?php //-*-php-*-
  2 /*  ********************************************************************  **

  3 **  Copyright notice                            **

  4 **                                     **

  5 **  (c) 1995-2002 PHPOpenChat Development Team               **

  6 **  http://phpopenchat.sourceforge.net/                  **

  7 **                                     **

  8 **  All rights reserved                          **

  9 **                                     **

 10 **  This script is part of the PHPOpenChat project. The PHPOpenChat    **

 11 **  project is free software; you can redistribute it and/or modify    **

 12 **  it under the terms of the GNU General Public License as published by  **

 13 **  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or   **

 14 **  (at your option) any later version.                  **

 15 **                                     **

 16 **  The GNU General Public License can be found at             **

 17 **  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.                 **

 18 **  A copy is found in the textfile GPL and important notices to the    **

 19 **  license from the team is found in the textfile LICENSE distributed   **

 20 **  with these scripts.                          **

 21 **                                     **

 22 **  This script is distributed in the hope that it will be useful,     **

 23 **  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of     **

 24 **  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the     **

 25 **  GNU General Public License for more details.              **

 26 **                                     **

 27 **  This copyright notice MUST APPEAR in all copies of the script!     **

 28 **  ********************************************************************  */
 29 
 30 /*

 31  $Author: letreo $

 32  $Date: 2003/08/19 18:54:07 $

 33  $Source: /cvsroot/phpopenchat/chat3/include/languages/tr.inc,v $

 34  $Revision: 1.1.2.1 $

 35 */
 36 
 37 /**

 38 * turkish language file

 39 *

 40 * defines constants for an english language interface

 41 *

 42 * @author ScriptEvi.com <webmaster@scriptevi.com> http://www.scriptevi.com

 43 * @version $Id: tr.inc,v 1.1.2.1 2003/08/19 18:54:07 letreo Exp $

 44 */
 45 
 46 /* * * * * * * * * * CHAT MODULE * * * * * * * * * */

 47 define('CHARACTER_ENCODING','ISO-8859-9');
 48 
 49 /**

 50 * title for html header

 51 */
 52 define('TITLE','PHPOpenChat');
 53 
 54 /**

 55 * used within index.php

 56 */
 57 define('WELCOME','PHPOpenChat - Oturumuna Hoş Geldiniz');
 58 define('INTRO','Bu bir chat dır, katılmadan önce mutlaka <a href="netiquette.php">kuralları</a> okumalısınız!');
 59 define('GREETING','Seni tekrar görmek güzel!');
 60 define('LOGIN_WELCOME','daha fazla seçenekler için üst sağ köşedeki bir sohbet edene tıklayın.');
 61 define('NICKNAME','Kullanıcı Adı');
 62 define('PASSWORD','Şifre');
 63 define('CHANNEL','Kanal');
 64 define('LOGIN','Giriş');
 65 define('GO','Git');
 66 define('EXIT_CHAT','Chatdan Çık');
 67 define('FORGOT_PASSWORD','Şifrenizi mi kaybettiniz?');
 68 define('STORE_ACCOUNT_DATA','hesap bilgisini sakla');
 69 
 70 /**

 71 * used within chat output/input interface

 72 */
 73 define('LEAVES_THE_CHAT','sohbetten ayrıldı.');
 74 define('LEAVES_THIS_CHANNEL','kanaldan ayrıldı.');
 75 define('IS_TOO_BUSY','çok meşgul');//nickname in front

 76 define('IS_NOT_ONLINE','online değil');
 77 define('JOINS_THIS_CHANNEL','katıldığı kanal.');
 78 define('JOINS_THE_CHAT','sohbete katıldı.');
 79 define('SAYS_TO','söyledikleri');
 80 define('WHISPERS_TO','fısıldadıkları');
 81 define('SAY_TO','söylediği');
 82 define('WHISPER_TO','fısıldadığı');
 83 define('EVERYBODY','herkes');
 84 define('INVITATION_MESSAGE','Özel bir kanala davet edildiniz! Lütfen kanala gidin:');//a channel name follows

 85 define('SPEAK_TO','konuştuğu');
 86 define('WHISPERED','fısılda');
 87 define('OUTPUT_FILTER','Çıktı filitresi');
 88 define('PRIVATE','sadece özel metin');
 89 define('BODIES','sadece dostlar');
 90 define('SYSTEM_MESSAGES','Sistem mesajları yok');
 91 define('IGNORE','Önemseme');
 92 define('INVITE','Davet');
 93 define('CONFIGURE','Görünüm');
 94 define('HELP','Yardım');
 95 define('INFO','Bilgi');
 96 define('GUESTS','Misafir');
 97 define('EMAIL_US','Email gönder');
 98 define('NOTE_ABOUT','Hakkındaki Not');
 99 define('ICON_LIST','Smiley-Listesi');
 100 define('CHOOSE_CHANNEL','Kanal seçin');
 101 define('CHOOSE_RECIPIENT','Alıcı seçin');
 102 define('ADD_TO_FRIENDLIST','dost listesine ekle');
 103 define('NO_CLICKETY_CLICK','Gönderme butonuna tıklayacağınıza emin olun.');
 104 define('LINE_HAS_BEEN_SENT_TO','Hattınızn gönderildiği kullanıcı:');//nickname follows

 105 define('FULL','full');
 106 define('UNLOCK_CHANNEL','açık kanal');//channel name follows

 107 define('YOU_HAVE_NEW_MAIL','Yeni mail aldınız!');
 108 define('LOGOUT_SHORTLY','Aktif olmadığınızdan dolayı kısa bir sonra '.CHAT_NAME.' dan çıkarılacaksınız. Yenilemek istermisiniz?');
 109 
 110 /**

 111 * used within ignore-dialog

 112 */
 113 define('IGNORED','önemsenmedi');
 114 define('IGNORE_CHATTERS','Sohbetçileri önemseme');
 115 define('IGNORED_CHATTER','önemsenmeyen sohbetçi');
 116 define('IGNORE_CHATTER','sohbetçiyi önemseme');
 117 define('UNIGNORE_CHATTER','sohbetçiyi önemse');
 118 define('UNIGNORED_CHATTER','önemsenen sohbetçi');
 119 define('HINT_IGNORE_CHATTERS','Rahatsız edenleri buradan önemsemeyebilirsiniz.');
 120 
 121 /**

 122 * used within invite-dialog

 123 */
 124 define('INVITE_CHATTERS','Sohbetçileri davet et');
 125 define('INVITED_CHATTERS','davet edilen sohbetçi');
 126 define('INVITE_CHATTER','sohbetçi davet et');
 127 define('DISINVITE_CHATTER','sohbetçi davetini reddet');
 128 define('DISINVITED_CHATTERS','davet edilmeyen sohbetçi');
 129 define('HINT_INVITE_CHATTERS','Şayet kendi kanalın ile özel görüşmek istersen, davet ettiğin birisine kanalına giriş yetkisi vermelisin.');
 130 
 131 /**

 132 * used within friends-dialog

 133 */
 134 define('FRIENDS','Dostlar');
 135 define('ALL_CHATTERS','bütün sohbetçiler');
 136 define('ADD_TO_FRIENDS','Dostlara ekle');
 137 define('DEL_FRIEND','Dost kaldır');
 138 define('HINT_ADD_FRIENDS','Bu diyalog için arkadaşlarını dostlar listene eklemelisin.');
 139 
 140 /**

 141 * used within mail-dialog

 142 */
 143 define('MAIL','Mail');
 144 define('INBOX','Gelen Kutusu');
 145 define('OUTBOX','Giden Kutusu');
 146 define('TRASH','Çöp');
 147 define('COMPOSE','Yaz');
 148 define('REPLY','Yanıtla');
 149 define('FORWARD','İlet');
 150 define('SUBJECT','Konu');
 151 define('BODY','Mesaj');
 152 define('SEND','Gönder');
 153 define('MAIL_SEND_HINT','Not: "'.SEND.'" butonu sadece Alıcı alanını mevcut kullanıcı adlarıyla doldurduğunuzda çalışır.!');
 154 define('RECIPIENT_HINT','Birden fazla alıcılar varsa virgül ile ayırınız.');
 155 define('MOVE_TO_TRASH','Çöpe taşı');
 156 define('GET_MAIL','Yeni mesajları al');
 157 define('DELETE_MAIL','Mail Sil');
 158 define('SENDER','Gönderen');
 159 define('RECIPIENT','Alıcı');
 160 define('MAIL_SEND_DATE','Gönderme tarihi');
 161 define('MAIL_RECEIVED','alınma');
 162 define('LAST_TOUCH_RECIPIENT','Okunma doğrulaması');
 163 define('LAST_TOUCH_SENDER','son bağlantı');
 164 define('NO_FRIENDS_FOUND','dostlar bulunamadı');
 165 define('NO_SUCH_RECIPIENT_FOUND','Bir alıcı bulunamadı.');
 166 define('BODY_TO_SHORT','The content of your mail is to short.');
 167 
 168 /**

 169 * used within help-dialog

 170 */
 171 define('HELP_TITLE','Chat-Yardım');
 172 define('HELP_HINT','Öneri: Bu pencereden ayrılın, chat ve komutlar için buraya bakın');
 173 define('HELP_SUBTITLE1','Manual');
 174 define('HELP_TEASER1','Biz burada size chat\'ın basit işlevlerini göstermek istiyoruz!');
 175 define('HELP_CHANNEL','Kanal: Mevcut kanallar arasındaki değişiklik');
 176 define('HELP_SPEAK','Bu kutu /"fısıldadı": Sohbetçiye doğrudan konuşma yada fısıldamayı sağlar.');
 177 define('HELP_IGNORE','Önemseme Menüsü:Buradan sohbetçileri önemsemeyebilirsiniz.');
 178 define('HELP_INVITE','Davet Menüsü: Sohbetçileri özel kanalınıza davet edebilirsiniz..');
 179 define('HELP_FRIENDS','Dostlar Menüsü: Diğer sohbetçileri arkadaş listenize almanızı sağlar. Sistem hangi arkadaşınızın aktif olup olmadığını size bildirir.');
 180 define('HELP_CONFIGURE','Görünüm Menüsü: Bu alanda tercih ettiğiniz chat ayaralrını değiştirebilirsiniz. Örn: renk vb. gibi.');
 181 define('HELP_MAIL','Mail Menüsü : Diğer üyelere mail mesajı göndeip, gelen kutunuzu kontrol edebilirsiniz.');
 182 define('HELP_HELP','Yardım Menüsü: Şu anda ona bakıyorsunuz ...');
 183 define('HELP_SUBTITLE2','IRC-Komutları:');
 184 define('HELP_TEASER2','İşlemde ...');
 185 define('HELP_SUBTITLE3','Smileys:');
 186 define('HELP_TEASER3','İşlemde ...');
 187 
 188 define('SMILEY_CODE','Kod');
 189 define('SMILEY_EXPLANATION','Açıklama');
 190 define('MORE_SMILEY_CODES','daha çok kod');
 191 define('OWN_PRIVATE_IMAGE','Profilinize kendi ikonlarınızı yükleyebilirsiniz');
 192 define('RECIPIENT_PRIVATE_IMAGE','Partnerinizin ikonu');
 193 
 194 /**

 195 * Registration

 196 */
 197 define('REGISTRATION','Kayıt');
 198 define('FILLOUT_TO_REGISTER','Kayıt için verilerinizi doldurun ve gönderin');
 199 define('ERROR_NICKNAME','Seçilen kullanıcı adı zaten mevcut');
 200 define('ERROR_PASSWORD','Şifre çok kısa yada boş bırakıldı');
 201 define('ERROR_NAME','Lütfen adınızı girin');
 202 define('ERROR_USER','Verilen kullanıcı adı yok');
 203 define('ERROR_EMAIL','Yanlış format');
 204 define('ERROR_PICTURE_URL','Bu resim bulunamadı');
 205 define('ERROR_COLOR','Yanlış format');
 206 define('ERROR_MAIL_HOST','Özel hosta bir mail gönderemezsiniz');
 207 define('NAME','Ad Soyad');
 208 define('EMAIL','E-Mail adresi');
 209 define('REGISTER','Kayıt');
 210 define('PICTURE_URL','Resmin URL si');
 211 define('REGISTRATION_SUCCESSFULLY','Kayıt işleminiz başarıyla gerçekleşti!');
 212 define('LOGIN_NOW','Şimdi giriş yapmaya hazırsınız. Şayet giriş sayfasına yönlendirilmediyseniz lütfen aşağıdaki linke tıklayın');
 213 define('CONFIRMATION','Onaylama');
 214 define('STATUS_CONFIRMATION','Status');
 215 define('CONFIRM_SUCCESS','Onaylamanız başarılı');
 216 define('CONFIRM_FAILED','Onaylamanız başarısız');
 217 define('CONFIRMATION_MESSAGE','Bizden bir e-mail alacaksınız. Kayıt işleminizin tamamlanması için lütfen, bu e-maildeki linke tıklayınız!');
 218 define('FORGOT_PASSWORD_HINT','Kullanıcı adınızı doldurun, şifrenizi içeren bir email alacaksınız.');
 219 
 220 /**

 221 * Configuration

 222 */
 223 define('CONFIGURATION','Görünüm');
 224 define('TEXT_COLOR','metin rengi');
 225 define('ADVICE','öneri');
 226 define('QUIET','önerme');
 227 define('ALERT','popup pencere');
 228 define('SOUND','bir müzik çal');
 229 define('SCROLL_SPEED','Kaydırma hızı');
 230 define('CHOOSE_SCROLL_SPEED','kaydırma hızı seç');
 231 define('SCROLL_SPEED_NORMAL','normal');
 232 define('SCROLL_SPEED_FAST','hızlı');
 233 define('SCROLL_SPEED_FASTER','daha hızlı');
 234 define('SCROLL_SPEED_OFF','off');
 235 define('SWITCH_OFF_IE_CLICK','Internet Explorer ın ses özelliğini kapatın!');
 236 define('CHOOSE_THEME','Bir theme seç');
 237 
 238 /**

 239 * Profile

 240 */
 241 define('PROFILE','Profilim');
 242 define('PERSONAL_DATA','Kişisel bilgi');//a nickname follows

 243 define('CHANGE_PROFILE','Profili Güncelle');
 244 define('PROFILE_UPDATA_SUCCESSFUL','Profiliniz başarıyla güncellendi');
 245 define('PROFILE_UPDATA_NOT_SUCCESSFUL','Profiliniz güncellenmedi');
 246 define('WRONG_MIME_TYPE','Dosya tipi hatalı');
 247 define('IMG_FILE_TO_BIG','Dosya çok büyük');
 248 define('IMG_SIZE_TO_BIG','Boyutlar çok büyük');
 249 define('SIZE_EXPECTED','Beklenen dosya pixel olarak büyüklüğü:');//a digit follows

 250 define('PRIVATE_IMAGE','Özel Resim');
 251 define('CONFIRMATION_MAIL_SUBJECT','CHAT KAYIT ONAYI');
 252 define('CONFIRMATION_MAIL_BODY','Chat servisimize kayıt olma işleminizi onaylıyorsanız aşağıdaki linki tıklayınız!');
 253 define('ICQ_NUMBER','ICQ Numarası');
 254 define('ERROR_ICQ_NUMBER','ICQ Numarası yok');
 255 define('AIM_NICKNAME','AIM Kullanıcı adı');
 256 define('ERROR_AIM_NICKNAME','AIM Kullanıcı adı çok uzun.');
 257 define('YIM_NICKNAME','Yahoo! Instant Messenger kullanıcı adı');
 258 define('ERROR_YIM_NICKNAME','kullanıcı adı çok uzun.');
 259 define('HOMEPAGE_URL','Web Sitesi');
 260 define('ERROR_HOMEPAGE_URL','Web sitesi bulunmadı.');
 261 define('BIRTHDAY','Doğum günü');
 262 define('ERROR_BIRTHDAY','yanlış format');
 263 define('AGE','Yaş');
 264 define('INTERESTS','İlgi alanları');
 265 define('ERROR_INTERESTS','İlgi alanları dizisi çok uzun!');
 266 define('MOTTO','Slogan');
 267 define('ERROR_MOTTO','Slogan çok uzun!');
 268 define('LINES_PER_DAY','Günlük satır');
 269 define('LOGINS_PER_DAY','Günlük giriş');
 270 
 271 /**

 272 * Notes

 273 */
 274 define('CHATTER_NOTES','Notların ait olduğu sohbetçi');//a nickname follows

 275 define('UPDATE_NOTES','Notları güncelle');
 276 define('NOTES_UPDATED_SUCCESSFULLY','Notlarınız başarıyla güncellendi.');
 277 define('HINT_NOTES','Hiçbir diğer sohbetçi notlarınızı okuyamaz.');
 278 define('NOTES_NOT_UPDATED','Notlarınız güncelleyemiyorsunuz, notlarınızın solunda boşluk olmamış olabilir.');
 279 
 280 /**

 281 * Moderation

 282 */
 283 define('APPROVE','onayla');
 284 define('DISAPPROVE','onaylama');
 285 define('MESSAGE_FORWARDED_TO_MODERATOR','Mesaj Moderator a iletildi');
 286 define('MODERATOR','Moderator');
 287 define('VIP','VIP');
 288 
 289 /**

 290 * Error messages

 291 */
 292 define('ERROR_WRONG_FORMAT','Yanlış formatta veri gönderdiniz.');
 293 
 294 /**

 295 * Jumper

 296 */
 297 define('JUMP_FAILED','Atlama başarısız!');
 298 define('JUMP_ERROR_CONTENT','Sitede kabul edilmeyen içerik bulundu!');
 299 define('JUMP_ERROR_HOST','Host bulunmadı!');
 300 
 301 /**

 302 * IRC-Commands related stuff

 303 */
 304 define('INLINE_HELP','Yardım');
 305 define('IRC_COMMAND','IRC-Komutları');
 306 define('IRC_EXPLANATION','Açıklama');
 307 define('IRC_ME','Nickinin yerine geçsin mi.');
 308 define('IRC_MSG','Özel karakterle bir fısıltı mesajı yolluyor, birde eğer diğer kanaldaysa.');
 309 define('IRC_NICK','Özel karaktele bir mesaj yolla.');
 310 define('IRC_JOIN','Kanal değiştir.');
 311 define('IRC_QUERY','Özel karakterle özel sohbet talebinde bulun, özel kanalınıza otomatik davet edebilirsiniz.');
 312 define('IRC_LOCATE','Tüm chat da bir sohbetçi ara.');
 313 define('IRC_IGNORE','Önemsenmeyen listenize sohbetçi ekleme.');
 314 define('IRC_UNIGNORE','Önemsenmeyen listenizden sohbetçi çıkarma.');
 315 define('IRC_KICK','Belirli sohbetçi atma. Sadece operator tarafından kullanılır.');
 316 define('IRC_BAN','Şimdiki kanaldan belirli periyot için bir sohbetçi Yasakla. Yasağı kaldırmak için "/ban nickname 0"! Sadece oprerator tarafından kullanılabilir.');
 317 define('IRC_HELP','Bu yardımı yazdır.');
 318 define('IRC_QUIT','Bu chat oturumunu terket.');
 319 define('LOCATED_AT','yerleştirilmiş');//a nickname follows, nickname in front of this sentence

 320 define('UNLOCATED','bulunamadı.');//nickname in front of this sentence

 321 
 322 /**

 323 * Admin area

 324 */
 325 define('ADMINISTRATION','Administration');
 326 define('WELCOME_ADMIN','Yönetim Alanı');
 327 define('PUBLIC_CHANNEL','genel');
 328 define('MODERATED_CHANNEL','moderated');
 329 define('PRIVATE_CHANNEL','özel');
 330 define('CHANNEL_ADMIN','Kanal-Yönetimi');
 331 define('CHATTER_ADMIN','Sohbetçi-Yönetimi');
 332 define('ADD_CHANNEL','Kanalı Yarat');
 333 define('DEL_CHANNEL','Kanalı Sil');
 334 define('UPDATE_CHANNEL','Kanalı Güncelle');
 335 define('CHATTER_DELETE_SUCCESS','Sohbetçi başarıyla kaldırıldı.');
 336 define('CHATTER_DELETE_FAILED','Sohbetçi kaldırılamadı.');
 337 define('GROUP_UPDATE_SUCCESS','Grup-üye değiştirildi.');
 338 define('GROUP_UPDATE_FAILED','Grup-üye değişikliği başarısız oldu.');
 339 define('CHATTER_DISABLED','Sohbetçi devre dışı kaldı');
 340 define('CHATTER_NOT_DISABLED','Bu sohbetçi devre dışı yapılamadı');
 341 define('CHATTER_ENABLED','Sohbetçi devreye alındı');
 342 define('CHATTER_NOT_ENABLED','Bu sohbetçi devreye alınamadı');
 343 define('LAST_CHANNEL','Son kanal');
 344 define('LAST_ACTIVE_TIME','Son görünme');
 345 define('LAST_HOST','son host');
 346 define('LAST_IP','son IP');
 347 define('LAST_REFERER','son referer');
 348 define('LAST_USER_AGENT','last user agent');
 349 define('LAST_SESSIONID','son oturumId');
 350 define('REGTIME','Kayıt zamanı');
 351 define('MOVE_TO_TOP','Başa taşı');
 352 define('SUCCESS_CHANNEL_UPDATE','kanal başarıyla güncellendi.');
 353 define('ERROR_CHANNEL_UPDATE','kanal güncellenemedi.');
 354 
 355 /**

 356 * Confirmation messages

 357 */
 358 define('CONFIRM_IGNORE','Sohbetçi başarıyla önemsizler listesine eklendi.');
 359 define('CONFIRM_UNIGNORE','Sohbetçi başarıyla önemsizler listesinden kaldırıldı.');
 360 define('CONFIRM_INVITE','Sohbetçi başarıyla davet edilidi.');
 361 define('CONFIRM_DISINVITE','Sohbetçi başarıyla reddedildi.');
 362 define('CONFIRM_FRIEND','Sohbetçi başarıyla dostlar listesine eklendi.');
 363 
 364 /**

 365 * User page

 366 */
 367 define('USER_PAGE','Üye sayfası');
 368 define('USER_SINCE','Üyelik başlangıcı');//a time statement follows

 369 define('LAST_SEEN','son görünmesi');//a time statement follows

 370 
 371 /**

 372 * Regulars' table

 373 */
 374 define('REGULARS',"Düzenli liste");
 375 define('REGULARS_HINT','Burada her derecede en çok aktif olan sohbetçileri görüyorsunuz.');
 376 define('SINCE_REGISTRATION','kayıttan sonra');
 377 define('NOT_FOUND','bulunamadı');
 378 define('RANK','üstündeki derece');
 379 define('ONLINE_TIME','üstündeki online günler');
 380 define('ACCOUNT_DATA','Hesap verisi');
 381 define('INDIVIDUAL_DATA','Kişisel veri');
 382 
 383 /**

 384 * right click menu within the output frame

 385 */
 386 define('PRIVATE_CHAT_NEW_WINDOW','özel sohbet');
 387 
 388 /**

 389 * Who is online window

 390 */
 391 define('WHO_IS_ONLINE','Kim online?');
 392 define('CHANGE_CHANNEL','kanal değiştir');
 393 define('SELECT_NICK','kullanıcı adını seç');
 394 define('OPEN_USER_PAGE','üye sayfasını aç');
 395 define('HINT_WHO_IS_ONLINE','Bu chat daki tüm sohbetçileri buradan bulabilirsiniz. Chat yapmak yada kanala bağlanmak için ikonları kullanınız.');
 396 
 397 /**

 398 * Password reminder

 399 */
 400 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_SUBJECT',' '.TITLE.' Giriş şifreniz');
 401 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_BODY','Bu mesajın size gönderilme nedeni
 402 bize '.TITLE.' şifrenizi kaybettiğinizi bildirdiniz içindir.');
 403 define('HINT_REG_PASSWORD','Şifreniz en az '.PASSWORD_MIN_LENGTH.' karakter uzunluğunda olmalıdır.');
 404 define('HINT_REG_NICKNAME','Nickiniz harf ve rakamlardan oluşmalıdır.');
 405 define('YOUR_PASSWORD_IS','Şifreniz:');//a password follows

 406 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_HINT','
 407 ');
 408 define('RETRIEVE_PASSWORD','Şifrenizi geri alın');
 409 
 410 /**

 411 * Statistics

 412 */
 413 define('STATISTICS','İstatistikler');
 414 define('ONLINE_COUNT_LAST24h','Son 24 sa. de online olanlar');
 415 define('ONLINE_TIME_AVG','Dakika cinsinden Online günlük ortalama');
 416 define('REGISTERED_COUNT','Kayıtlı sohbet eden sayısı');
 417 define('LAST_REGISTERED','Son kayıt olan sohbet eden');
 418 define('MAIL_COUNT','Mail sayısı');
 419 define('UNRED_MAILS','okunmamış mailler');
 420 define('MAIL_COUNT_LAST_24h','Son 24 sa. deki Mail sayısı');
 421 
 422 /**

 423 * context sesitive help

 424 */
 425 define('HINT_PASSWORD','BIZDEN MAIL ALMAK IÇIN SIFRENIZI GIRINIZ. MISAFIRLER IÇIN BU ALAN BOS BIRAKILMALIDIR.');
 426 define('HINT_NICKNAME','KENDINIZE AIT KULLANICI ADI ILE KAYIT OLMALISINIZ. ZIYARETÇI GIRISI IÇIN BU ALANI BOS BIRAKABILIRSINIZ.');
 427 define('HINT_CHANNELS','ÜÇ ÇESIT KANAL VARDIR, <em>moderated</em>, <em>genel</em> VE <em>özel</em>. GENEL KANALLARDA SATIRLAR DIREKT OLARAK GÖRÜNÜR, MODERATED KANALLARDA MODERATÖR TARAFINDAN BELIRLENIR, ÖZEL KANALLAR SADECE GIRIS YAPILINCA GÖRÜNÜR.');
 428 define('INFO_RANKING','Eğer kullanım oranınız belli bir düzeye ulaşmış ise gelecekte kullanım oranınız belli sınırların altına düşmediği sürece önerilebilirsiniz.');
 429 define('HINT_ADVICE_QUIET','Bu opsiyon seçildiğinde yorgun olduğunuz belirtir.');
 430 define('HINT_ADVICE_ALERT','Bu özellik seçilirse yorgun olduğunuzu belirtmek için küçük <strong>pop up pencere</strong> açılır.');
 431 define('HINT_ADVICE_SOUND','Bu özellik seçilirse yorgun olduğunuzu belirtmek için sesli uyarı verir.');
 432 
 433 /**

 434 * Guestbook

 435 */
 436 define('GUESTBOOK','Ziyaretçi Defteri');
 437 define('GUESTBOOK_NEW_ENTRY','Ziyaretçi Defterine yaz');
 438 define('GUESTBOOK_ENTRY_SAVED','Ziyaretçi Defterine yazdığınız başarıyla kaydedildi');
 439 
 440 /**

 441 * Generic

 442 */
 443 define('GUEST_NICK_PREFIX','Misafir');
 444 define('ALL_GUESTS','Misafirler');
 445 define('SUBMIT','Tamam');
 446 define('CANCEL','Vazgeç');
 447 define('SEARCH','Ara');
 448 define('SEARCH_RESULTS','arama sonuçları');
 449 define('ALERT_NEW_LINE','Birisi sizinle sohbet etmek istiyor');
 450 define('CLOSE_WINDOW','Pencereyi kapat');
 451 define('GOTO_HOME','Ana Sayfaya git');
 452 define('CONTACT_HINT','EĞER sorularınız varsa, lütfen bize yöneltin!');
 453 define('REALLY_QUESTION','Eminmisiniz?');
 454 define('CHATTER','Sohbet eden');
 455 define('OPERATOR','Operatör');
 456 define('ADMIN_HINT','Chat ınızı yönetmek için "operator" olarak giriş yapın ve menüleri gösteren input-frame deki "'.ADMINISTRATION.'" linkine tıklayın.');
 457 define('IMPORTANT','Önemli');
 458 define('OPERATOR_PASSWORD','Operatör-Şifresi');
 459 define('MAKE_NOTE','Lütfen operatör şifrenizi not edin');
 460 define('RESTRICT','Kullanıcı adları ara');
 461 define('DENIED_FOR_GUESTS','Misafirler bu servisten yararlanamaz!');
 462 define('BANNED_MSG','Kanala girişiniz yasaklandı ve özel kalandanda atıldınız.');
 463 define('CHATTER_COUNT','Online sohbet eden');//a digit follows

 464 define('HIDE','gizle');
 465 define('GENDER','Cinsiyet');
 466 define('GENDER_NOTE','Bir cinsiyeti sadece bir defa seçmelisiniz!');
 467 define('FEMALE','bayan');
 468 define('MALE','erkek');
 469 define('PAGE_VIEWS','Sayfa Görüntülenmesi');
 470 define('GRADE','Derece');
 471 define('GRADE_ROOKIE','Acemi');
 472 define('GRADE_MEMBER','Üye');
 473 define('GRADE_REGULAR','Devamlı');
 474 define('GRADE_ELITE','Seçkin-Sohbetçi');
 475 define('GRADE_OPERATOR','Operator/Admin');
 476 define('YOU_ARE_BUSY','Özel pencerede zaten başka birisiyle konuşuyorsunuz!');
 477 define('CHATTER_IS_BUSY','Ne yazıkki bu sohbetçi sizinle sohbet edemiyor, kendisi çok meşgul.');
 478 define('WANTS_TO_TALK','seninle görüşmek istiyor!');//nickname in front of this

 479 define('DAYS','Tage');
 480 define('CHAT','Sohbet');
 481 define('CHATMAIL','Sohbet-Mail');
 482 define('NICKNAME_NOT_FOUND','Belirtilen kullanıcı adı bulunamadı.');
 483 define('PASSWORD_HAS_BEEN_SENT','Şifre gönderildi');
 484 define('CHOOSE_LANGUAGE','Diğer lisan');
 485 define('OPTIONAL','opsiyonel');
 486 define('MISCELLANEOUS','çeşitli');
 487 define('SAVE','Kaydet');
 488 define('DELETE','Sil');
 489 define('EDIT','Düzenle');
 490 define('CREATE_NEW','yeni yarat');
 491 define('JS_ALERT','Lütfen JavaScript\'i aktif edin');
 492 define('HAPPY_BIRTHDAY','Mutlu Yıllar!');
 493 define('CHOOSEN','seçim');
 494 
 495 /**

 496  * PostNuke related

 497  */
 498 define('PN_NOT_LOGGED_IN','Chat-Girişi başarısız!');
 499 define('PN_HINT_NOT_LOGGED_IN','Önce giriş yapıp, chata katılın!');
 500 ?>

title

Description

title

Description

title

Description

title

title

Body