PHPOpenChat PHP Cross Reference Customer Relationship Management

Source: /include/languages/se.inc - 500 lines - 21696 bytes - Text - Print

Description: english language file defines constants for a swedish language interface

  1 <?php //-*-php-*-
  2 /*  ********************************************************************  **
  3 **  Copyright notice                            **
  4 **                                     **
  5 **  (c) 1995-2004 PHPOpenChat Development Team               **
  6 **  http://phpopenchat.sourceforge.net/                  **
  7 **                                     **
  8 **  All rights reserved                          **
  9 **                                     **
 10 **  This script is part of the PHPOpenChat project. The PHPOpenChat    **
 11 **  project is free software; you can redistribute it and/or modify    **
 12 **  it under the terms of the GNU General Public License as published by  **
 13 **  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or   **
 14 **  (at your option) any later version.                  **
 15 **                                     **
 16 **  The GNU General Public License can be found at             **
 17 **  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.                 **
 18 **  A copy is found in the textfile GPL and important notices to the    **
 19 **  license from the team is found in the textfile LICENSE distributed   **
 20 **  with these scripts.                          **
 21 **                                     **
 22 **  This script is distributed in the hope that it will be useful,     **
 23 **  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of     **
 24 **  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the     **
 25 **  GNU General Public License for more details.              **
 26 **                                     **
 27 **  This copyright notice MUST APPEAR in all copies of the script!     **
 28 **  ********************************************************************  */
 29 
 30 /*
 31  $Author: letreo $
 32  $Date: 2004/02/12 13:40:42 $
 33  $Source: /cvsroot/phpopenchat/chat3/include/languages/se.inc,v $
 34  $Revision: 1.1.2.3 $
 35 */
 36 
 37 /**
 38 * english language file
 39 * 
 40 * defines constants for a swedish language interface
 41 * 
 42 * @author Mats Stromberg <ms@network23.net>
 43 * @version $Id: se.inc,v 1.1.2.3 2004/02/12 13:40:42 letreo Exp $
 44 */
 45 
 46 /* * * * * * * * * * CHAT MODULE * * * * * * * * * */
 47 define('CHARACTER_ENCODING','ISO-8859-1');
 48 
 49 /**
 50 * title for html header
 51 */
 52 define('TITLE','PHPOpenChat');
 53 
 54 /**
 55 * used within index.php
 56 */
 57 define('WELCOME','Välkommen till din PHPOpenChat-Installation');
 58 define('INTRO','Detta är en chat, du bör läsa <a href="netiquette.php">reglerna</a> innan du ansluter!');
 59 define('GREETING','Trevligt att se dig igen!');
 60 define('LOGIN_WELCOME','klicka på en chattare i övre högra hörnet för att få mer information.');
 61 define('NICKNAME','Nick namn');
 62 define('PASSWORD','Lösenord');
 63 define('CHANNEL','Kanal');
 64 define('LOGIN','Logga in');
 65 define('GO','GO');
 66 define('EXIT_CHAT','Lämna chatten');
 67 define('FORGOT_PASSWORD','Glömt ditt lösenord?');
 68 define('STORE_ACCOUNT_DATA','spara kontoinformation');
 69 
 70 /**
 71 * used within chat output/input interface
 72 */
 73 define('LEAVES_THE_CHAT','lämnar chatten.');
 74 define('LEAVES_THIS_CHANNEL','lämnar kanalen.');
 75 define('IS_TOO_BUSY','är för upptagen');//nickname in front
 76 define('IS_NOT_ONLINE','är inte online');
 77 define('JOINS_THIS_CHANNEL','ansluter till kanalen.');
 78 define('JOINS_THE_CHAT','ansluter till chatten.');
 79 define('SAYS_TO','säger till');
 80 define('WHISPERS_TO','viskar till');
 81 define('SAY_TO','säg till');
 82 define('WHISPER_TO','viska till');
 83 define('EVERYBODY','alla');
 84 define('INVITATION_MESSAGE','Du är inbjuden att ansluta till en privat kanal! Var vänlig anslut till kanalen:');//a channel name follows
 85 define('SPEAK_TO','tala till');
 86 define('WHISPERED','viskade');
 87 define('OUTPUT_FILTER','Ut filter');
 88 define('PRIVATE','privat text enbart');
 89 define('BODIES','vänner enbart');
 90 define('SYSTEM_MESSAGES','Inga system meddelanden');
 91 define('IGNORE','Ignorera');
 92 define('INVITE','Bjud in');
 93 define('CONFIGURE','Konfigurera');
 94 define('HELP','Hjälp');
 95 define('INFO','Information');
 96 define('GUESTS','Gäster');
 97 define('EMAIL_US','Maila oss');
 98 define('NOTE_ABOUT','Info om');
 99 define('ICON_LIST','Smiley-Lista');
 100 define('CHOOSE_CHANNEL','Välj kanal');
 101 define('CHOOSE_RECIPIENT','Välj mottagare');
 102 define('ADD_TO_FRIENDLIST','addera till listan vänner');
 103 define('NO_CLICKETY_CLICK','Självklart, Jag kommer inte att klicketi-klicka på Send knappen i fortsättningen.');
 104 define('LINE_HAS_BEEN_SENT_TO','Ditt meddelande har skickats till');//nickname follows
 105 define('FULL','full');
 106 define('UNLOCK_CHANNEL','lås upp kanal');//channel name follows
 107 define('YOU_HAVE_NEW_MAIL','Du har ny e-post!');
 108 define('LOGOUT_SHORTLY','Du kommer att loggas ut inom kort från '.CHAT_NAME.', på grund av inaktivitet! Uppdatera?');
 109 
 110 /**
 111 * used within ignore-dialog
 112 */
 113 define('IGNORED','ignorerad');
 114 define('IGNORE_CHATTERS','Ignorera chattare');
 115 define('IGNORED_CHATTER','ignorad chattarr');
 116 define('IGNORE_CHATTER','ignorera chattare');
 117 define('UNIGNORE_CHATTER','sluta ignorera chattare');
 118 define('UNIGNORED_CHATTER','ej ignorerade chattare');
 119 define('HINT_IGNORE_CHATTERS','Här kan du ignorera störande chattare.');
 120 
 121 /**
 122 * used within invite-dialog
 123 */
 124 define('INVITE_CHATTERS','Bjud in chattare');
 125 define('INVITED_CHATTERS','inbjudna chattare');
 126 define('INVITE_CHATTER','bjud in chattare');
 127 define('DISINVITE_CHATTER','bjud inte in chattare');
 128 define('DISINVITED_CHATTERS','ej inbjudna chattare');
 129 define('HINT_INVITE_CHATTERS','Om du vill prata privat i din egen kanal måste du bjuda in någon för att de skall få access rättigheter till din kanal.');
 130 
 131 /**
 132 * used within friends-dialog
 133 */
 134 define('FRIENDS','Vänner');
 135 define('ALL_CHATTERS','alla chattare');
 136 define('ADD_TO_FRIENDS','Addera till vänner');
 137 define('DEL_FRIEND','Radera vän');
 138 define('HINT_ADD_FRIENDS','I denna dialog kan du lägga till vänner till din vän-lista.');
 139 
 140 /**
 141 * used within mail-dialog
 142 */
 143 define('MAIL','Mail');
 144 define('INBOX','In box');
 145 define('OUTBOX','Ut box');
 146 define('TRASH','Papperskorg');
 147 define('COMPOSE','Skriv nytt');
 148 define('REPLY','Svara');
 149 define('FORWARD','Vidarebefodra');
 150 define('SUBJECT','Ämne');
 151 define('BODY','Text');
 152 define('SEND','Skicka');
 153 define('MAIL_SEND_HINT','OBS: "'.SEND.'"-knappen fungerar enbart om du fyllt i ett existerande nick-namn som mottagare!');
 154 define('RECIPIENT_HINT','Mer än en mottagare tillåstet, separera nick namn med komma.');
 155 define('MOVE_TO_TRASH','Flytta till papperskorgen');
 156 define('GET_MAIL','Hämta nytt meddelande');
 157 define('DELETE_MAIL','Radera mail');
 158 define('SENDER','Avsändare');
 159 define('RECIPIENT','Mottagare');
 160 define('MAIL_SEND_DATE','Skickat datum');
 161 define('MAIL_RECEIVED','mottaget');
 162 define('LAST_TOUCH_RECIPIENT','Läst konfirmation');
 163 define('LAST_TOUCH_SENDER','senast hanterat');
 164 define('NO_FRIENDS_FOUND','inga vänner hittades');
 165 define('NO_SUCH_RECIPIENT_FOUND','En av mottagarna kunde inte hittas.');
 166 define('BODY_TO_SHORT','Innehållet i ditt mail är för kort.');
 167 
 168 /**
 169 * used within help-dialog
 170 */
 171 define('HELP_TITLE','Chat-Hjälp');
 172 define('HELP_HINT','Tips: Lämna detta fönster öppet, chatta och leta efter kommandon här');
 173 define('HELP_SUBTITLE1','Manual');
 174 define('HELP_TEASER1','Här beskrivs basfunktionaliteten i chatten!');
 175 define('HELP_CHANNEL','Kanal: Hoppa mellan tillgängliga kanaler');
 176 define('HELP_SPEAK','Box "says to"/"whispered": Prata eller viska direkt till en chattare.');
 177 define('HELP_IGNORE','Meny Ignore: Här kan du ignorera chattare.');
 178 define('HELP_INVITE','Meny Bjud in: Bjud in chattare till din privata kanal.');
 179 define('HELP_FRIENDS','Meny Vänner: Du kan markera andra chattare som dina vänner, szstemet kommer att visa dig vilka vänner som för stunden är on/offline.');
 180 define('HELP_CONFIGURE','Meny Konfigurera: I denna modul kan du ändra dina inställningar, t.ex. färg mm.');
 181 define('HELP_MAIL','Meny Mail: Skicka ett mail till en chattare samt kolla din egen in-box.');
 182 define('HELP_HELP','Meny Hjälp: Det är var du är just nu ...');
 183 define('HELP_SUBTITLE2','IRC-Kommandon:');
 184 define('HELP_TEASER2','Arbete pågår ...');
 185 define('HELP_SUBTITLE3','Smileys:');
 186 define('HELP_TEASER3','Arbete pågår ...');
 187 
 188 define('SMILEY_CODE','Kod');
 189 define('SMILEY_EXPLANATION','Beskrivning');
 190 define('MORE_SMILEY_CODES','fler koder');
 191 define('OWN_PRIVATE_IMAGE','Din egen ikon, uppladdad inom profilen');
 192 define('RECIPIENT_PRIVATE_IMAGE','Din konversationspartners ikon');
 193 
 194 /**
 195 * Registration
 196 */
 197 define('REGISTRATION','Registration');
 198 define('FILLOUT_TO_REGISTER','Fyll i dina data o skicka iväg för att registrera dig');
 199 define('ERROR_NICKNAME','Valt nicknamn finns redan');
 200 define('ERROR_PASSWORD','Lösenordet är för kort eller tomt');
 201 define('ERROR_NAME','Ange ditt namn');
 202 define('ERROR_USER','Inget användarnamn angivet');
 203 define('ERROR_EMAIL','Fel format');
 204 define('ERROR_PICTURE_URL','Hittar inte denna bild');
 205 define('ERROR_COLOR','Fel format');
 206 define('ERROR_MAIL_HOST','Kunde inte skicka mail till angiven host');
 207 define('NAME','Förnamn Efternamn');
 208 define('EMAIL','E-Mail adress');
 209 define('REGISTER','Registrera dig');
 210 define('PICTURE_URL','URL till bild');
 211 define('REGISTRATION_SUCCESSFULLY','Din registrering lyckades!');
 212 define('LOGIN_NOW','Du är nu redo att logga in. Om du inte automatiskt skickas till inloggningssidan klicka på länken nedan');
 213 define('CONFIRMATION','Konfirmera');
 214 define('STATUS_CONFIRMATION','Status');
 215 define('CONFIRM_SUCCESS','Din konfirmering lyckades');
 216 define('CONFIRM_FAILED','Din konfirmering misslyckades');
 217 define('CONFIRMATION_MESSAGE','Du har fått ett e-mail från oss. För att fullfölja registreringen, klicka på länken i detta mail!');
 218 define('FORGOT_PASSWORD_HINT','Du måste fylla i ditt nicknam för att får ditt lösenord skickat.');
 219 
 220 /**
 221 * Configuration
 222 */
 223 define('CONFIGURATION','Konfiguration');
 224 define('TEXT_COLOR','text färg');
 225 define('ADVICE','advice');
 226 define('QUIET','no advice');
 227 define('ALERT','popup fönster');
 228 define('SOUND','spela ljud');
 229 define('SCROLL_SPEED','Scroll hastighet');
 230 define('CHOOSE_SCROLL_SPEED','välj scroll hastighet');
 231 define('SCROLL_SPEED_NORMAL','normal');
 232 define('SCROLL_SPEED_FAST','snabb');
 233 define('SCROLL_SPEED_FASTER','snabbare');
 234 define('SCROLL_SPEED_OFF','av');
 235 define('SWITCH_OFF_IE_CLICK','Stäng av Klick-ljudet i Internet Explorer!');
 236 define('CHOOSE_THEME','Välj tema');
 237 
 238 /**
 239 * Profile
 240 */
 241 define('PROFILE','min profil');
 242 define('PERSONAL_DATA','personliga data');//a nickname follows
 243 define('CHANGE_PROFILE','Uppdatera Profil');
 244 define('PROFILE_UPDATA_SUCCESSFUL','Din profil har uppdaterats');
 245 define('PROFILE_UPDATA_NOT_SUCCESSFUL','Din profil kunde inte uppdateras');
 246 define('WRONG_MIME_TYPE','Denna fil har fel mime typ');
 247 define('IMG_FILE_TO_BIG','Denna fil är för stor');
 248 define('IMG_SIZE_TO_BIG','Dimensionerna är för stora');
 249 define('SIZE_EXPECTED','Bildstorlek i pixels:');//a digit follows
 250 define('PRIVATE_IMAGE','Privat bild');
 251 define('CONFIRMATION_MAIL_SUBJECT','Registrerings konfirmering');
 252 define('CONFIRMATION_MAIL_BODY','För att konfirmera din registrering i vår Chat, klicka på länken nedan!');
 253 define('ICQ_NUMBER','ICQ Nummer');
 254 define('ERROR_ICQ_NUMBER','Inget ICQ nummer');
 255 define('AIM_NICKNAME','AIM Nicknamn');
 256 define('ERROR_AIM_NICKNAME','AIM nicknamnet är för långt.');
 257 define('YIM_NICKNAME','Yahoo! Instant Messenger nick namn');
 258 define('ERROR_YIM_NICKNAME','nicknamnet är för långt.');
 259 define('HOMEPAGE_URL','Hemsida');
 260 define('ERROR_HOMEPAGE_URL','Hittade ingen hemsida.');
 261 define('BIRTHDAY','Födelsedag');
 262 define('ERROR_BIRTHDAY','fel format');
 263 define('AGE','Ålder');
 264 define('INTERESTS','Intressen');
 265 define('ERROR_INTERESTS','Innehållet i intressen för långt!');
 266 define('MOTTO','Motto');
 267 define('ERROR_MOTTO','Motto för långt!');
 268 define('LINES_PER_DAY','Rader per dag');
 269 define('LOGINS_PER_DAY','Inloggningar per dag');
 270 
 271 /**
 272 * Notes
 273 */
 274 define('CHATTER_NOTES','Notiser för chattare');//a nickname follows
 275 define('UPDATE_NOTES','Uppdaterings notiser');
 276 define('NOTES_UPDATED_SUCCESSFULLY','Dina notiser har uppdaterats.');
 277 define('HINT_NOTES','Dina notiser är osynliga för alla andra chattare.');
 278 define('NOTES_NOT_UPDATED','Kunde inte uppdatera dina notiser, möjligen finns det inte utrymme kvar för dina notiser.');
 279 
 280 /**
 281 * Moderation
 282 */
 283 define('APPROVE','godkänn');
 284 define('DISAPPROVE','godkänn ej');
 285 define('MESSAGE_FORWARDED_TO_MODERATOR','Meddelandet har vidarebefodrats till Moderatorn');
 286 define('MODERATOR','Moderator');
 287 define('VIP','VIP');
 288 
 289 /**
 290 * Error messages
 291 */
 292 define('ERROR_WRONG_FORMAT','Informationen du skickat har fel format.');
 293 
 294 /**
 295 * Jumper
 296 */
 297 define('JUMP_FAILED','Hoppet fallerade!');
 298 define('JUMP_ERROR_CONTENT','Oacceptabelt innehåll på angiven website hittad!');
 299 define('JUMP_ERROR_HOST','Host kunde inte hittas!');
 300 
 301 /**
 302 * IRC-Commands related stuff
 303 */
 304 define('INLINE_HELP','Hjälp');
 305 define('IRC_COMMAND','IRC-Kommando');
 306 define('IRC_EXPLANATION','Beskrivning');
 307 define('IRC_ME','Ersätts av ditt Nick namn.');
 308 define('IRC_MSG','Skicka et viskat meddelande till vald chattare, även om han/hon befinner sig i en annan kanal.');
 309 define('IRC_NICK','Skicka ett meddelande till vald chattare.');
 310 define('IRC_JOIN','Byt kanal.');
 311 define('IRC_QUERY','Begär en privat chat med vald chattare, som bjuds in automatiskt, i din privata kanal.');
 312 define('IRC_LOCATE','Söker en chattare i hela chatten oavsett kanal.');
 313 define('IRC_IGNORE','Lägg till vald chattare till din Ignorera lista.');
 314 define('IRC_UNIGNORE','Raderar val chattare från din Ignorera lista.');
 315 define('IRC_KICK','Kickar vald chattare. Kan enbart användas av en Moderator.');
 316 define('IRC_BAN','Bannar en chattare för en specificerad period från aktuell kanal. Får att återställa använd "/ban nickname 0"! Kan enbart användas av en Moderator.');
 317 define('IRC_HELP','Skriv ut denna hjälp.');
 318 define('IRC_QUIT','Avslutar denna chat-session.');
 319 define('LOCATED_AT','befinner sig i');//a channelname follows, nickname in front of this sentence
 320 define('UNLOCATED','kunde inte hittas.');//nickname in front of this sentence
 321 
 322 /**
 323 * Admin area
 324 */
 325 define('ADMINISTRATION','Administration');
 326 define('WELCOME_ADMIN','Administrations area');
 327 define('PUBLIC_CHANNEL','publik');
 328 define('MODERATED_CHANNEL','modererad');
 329 define('PRIVATE_CHANNEL','privat');
 330 define('CHANNEL_ADMIN','Kanal-Administration');
 331 define('CHATTER_ADMIN','Chattar-Administration');
 332 define('ADD_CHANNEL','Skapa kanal');
 333 define('DEL_CHANNEL','Radera kanal');
 334 define('UPDATE_CHANNEL','Uppdatera kanal');
 335 define('CHATTER_DELETE_SUCCESS','Chattare raderad.');
 336 define('CHATTER_DELETE_FAILED','Kunde inte radera chattare.');
 337 define('GROUP_UPDATE_SUCCESS','Grupp-medlemsskapet har ändrats.');
 338 define('GROUP_UPDATE_FAILED','Ändring av grupp-medlemsskapet misslyckades.');
 339 define('CHATTER_DISABLED','Chattare är spärrad');
 340 define('CHATTER_NOT_DISABLED','Kunde inte spärra denna chattare');
 341 define('CHATTER_ENABLED','Chattare aktiverad');
 342 define('CHATTER_NOT_ENABLED','Kunde inte aktivera denna chattare');
 343 define('LAST_CHANNEL','Senaste kanal');
 344 define('LAST_ACTIVE_TIME','Senast aktiv');
 345 define('LAST_HOST','senaste host');
 346 define('LAST_IP','senaste IP');
 347 define('LAST_REFERER','senaste referrer');
 348 define('LAST_USER_AGENT','senaste user agent');
 349 define('LAST_SESSIONID','senaste sessionId');
 350 define('REGTIME','Registrerings datum');
 351 define('MOVE_TO_TOP','Flytta till toppen');
 352 define('SUCCESS_CHANNEL_UPDATE','kanalen uppdaterad.');
 353 define('ERROR_CHANNEL_UPDATE','kunde inte uppdaterakanalen.');
 354 
 355 /**
 356 * Confirmation messages
 357 */
 358 define('CONFIRM_IGNORE','Chattare adderades till ignoreralistan.');
 359 define('CONFIRM_UNIGNORE','Chattare raderad frün ignoreralistan.');
 360 define('CONFIRM_INVITE','Chattare inbjuden.');
 361 define('CONFIRM_DISINVITE','Chattare ej inbjuden.');
 362 define('CONFIRM_FRIEND','Chattare adderades till Vänner listan.');
 363 
 364 /**
 365 * User page
 366 */
 367 define('USER_PAGE','Användarsida');
 368 define('USER_SINCE','Medlem sedan');//a time statement follows
 369 define('LAST_SEEN','senast aktiv');//a time statement follows
 370 
 371 /**
 372 * Regulars' table
 373 */
 374 define('REGULARS',"Stammis' tabell");
 375 define('REGULARS_HINT','Här kan du se de mest aktiva chattarna per ranking.');
 376 define('SINCE_REGISTRATION','sen registrering');
 377 define('NOT_FOUND','kunde inte hittas');
 378 define('RANK','total ranking');
 379 define('ONLINE_TIME','totalt online dagar');
 380 define('ACCOUNT_DATA','Konto info');
 381 define('INDIVIDUAL_DATA','Personlig info');
 382 
 383 /**
 384 * right click menu within the output frame
 385 */
 386 define('PRIVATE_CHAT_NEW_WINDOW','privat chat');
 387 
 388 /**
 389 * Who is online window
 390 */
 391 define('WHO_IS_ONLINE','vem är online?');
 392 define('CHANGE_CHANNEL','byt kanal');
 393 define('SELECT_NICK','välj nick');
 394 define('OPEN_USER_PAGE','äppna användarsida');
 395 define('HINT_WHO_IS_ONLINE','Här hittar du alla chattare som är online i chatten. Använd ikonen efter varje nicknamn för atr chatta med eller ansluta till kanalen.');
 396 
 397 /**
 398 * Password reminder
 399 */
 400 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_SUBJECT','Ditt lösenord för '.TITLE);
 401 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_BODY','Detta meddelande har skickats till dig då du
 402 har glömt ditt lösenord för '.TITLE);
 403 define('HINT_REG_PASSWORD','Ditt lösenord måste vara minst '.PASSWORD_MIN_LENGTH.' tecken långt.');
 404 define('HINT_REG_NICKNAME','Ditt nicknamn kan innehålla siffror och bokstäver samt även mellanslag.');
 405 define('YOUR_PASSWORD_IS','Ditt lösenord är:');//a password follows
 406 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_HINT','
 407 ');
 408 define('RETRIEVE_PASSWORD','Hämta ditt lösenord');
 409 
 410 /**
 411 * Statistics
 412 */
 413 define('STATISTICS','Statistik');
 414 define('ONLINE_COUNT_LAST24h','Online de senaste 24h');
 415 define('ONLINE_TIME_AVG','Snitt Onlinetid i minuter per dag');
 416 define('REGISTERED_COUNT','Antal registerade chattare');
 417 define('LAST_REGISTERED','Senast registerad chattare');
 418 define('MAIL_COUNT','Antal Mail');
 419 define('UNRED_MAILS','olästa mail');
 420 define('MAIL_COUNT_LAST_24h','Antal Mail de senaste 24h');
 421 
 422 /**
 423 * context sesitive help
 424 */
 425 define('HINT_PASSWORD','Enter the password what you got by a mail from us. For a guest login leave this input field empty.');
 426 define('HINT_NICKNAME','You must register to get your own nickname. For a guest login leave this input field empty.');
 427 define('HINT_CHANNELS','There are three kinds of channels, <em>moderated</em>, <em>public</em> and <em>private</em>. In public channels, lines are shown directly, in moderated channels, lines must be approved by a moderator. Private channels are shown only, if you are logged in.');
 428 define('INFO_RANKING','If the necessary values for a rank are reached, you are ready for an advancement and you keeps the rank, even if the values fall under the necessary borders in the future.');
 429 define('HINT_ADVICE_QUIET','If you choose this option, you will not be notified if a chatter tries to speak to you.');
 430 define('HINT_ADVICE_ALERT','If you choose this option, you will get an alert within a small <strong>popup window</strong>, if a chatter tries to speak to you.');
 431 define('HINT_ADVICE_SOUND','If you choose this option, you will get an <strong>sound</strong> alert, if a chatter tries to speak to you.');
 432 
 433 /**
 434 * Guestbook
 435 */
 436 define('GUESTBOOK','Gästbok');
 437 define('GUESTBOOK_NEW_ENTRY','Nytt inlägg i gästboken');
 438 define('GUESTBOOK_ENTRY_SAVED','Det nya inlägget har sparats.');
 439 
 440 /**
 441 * Generic
 442 */
 443 define('GUEST_NICK_PREFIX','Gäst');
 444 define('ALL_GUESTS','Gäster');
 445 define('SUBMIT','Skicka');
 446 define('CANCEL','Ångra');
 447 define('SEARCH','Sök');
 448 define('SEARCH_RESULTS','sökresultat');
 449 define('ALERT_NEW_LINE','Någon vill chatta med dig');
 450 define('CLOSE_WINDOW','Stäng fönster');
 451 define('GOTO_HOME','Gå till hemsida');
 452 define('CONTACT_HINT','Om du har frågor kontakta oss!');
 453 define('REALLY_QUESTION','Är du säker?');
 454 define('CHATTER','Chattare');
 455 define('OPERATOR','Operator');
 456 define('ADMIN_HINT','För att administrera chatten, logga in som "operator" och klicka på "'.ADMINISTRATION.'".');
 457 define('IMPORTANT','Viktigt');
 458 define('OPERATOR_PASSWORD','Operator-Lösenord');
 459 define('MAKE_NOTE','Vänligen notera ditt operator-lösenord');
 460 define('RESTRICT','Sök nicknamn');
 461 define('DENIED_FOR_GUESTS','Denna tjänst är inte tillgänglig för gäster!');
 462 define('BANNED_MSG','Du är bannad för den valda kanalen så du skickas till din privata kanal.');
 463 define('CHATTER_COUNT','antal online');//a digit follows
 464 define('HIDE','göm');
 465 define('GENDER','Kön');
 466 define('GENDER_NOTE','Du kan enbart välja kön en gång!');
 467 define('FEMALE','kvinna');
 468 define('MALE','man');
 469 define('PAGE_VIEWS','Page Views');
 470 define('GRADE','Gradering');
 471 define('GRADE_ROOKIE','Rookie');
 472 define('GRADE_MEMBER','Medlem');
 473 define('GRADE_REGULAR','Stammis');
 474 define('GRADE_ELITE','Elit-Chattare');
 475 define('GRADE_OPERATOR','Operatör/Admin');
 476 define('YOU_ARE_BUSY','Du pratar redan med någon annan i det privata fönstret!');
 477 define('CHATTER_IS_BUSY','Tyvärr kan denna chattare inte prata med dig, han/hon är upptagen.');
 478 define('WANTS_TO_TALK','vill prata med dig!');//nickname in front of this
 479 define('DAYS','Dagar');
 480 define('CHAT','Chatta');
 481 define('CHATMAIL','Chat-Mail');
 482 define('NICKNAME_NOT_FOUND','Angivet nicknamn kunde inte hittas.');
 483 define('PASSWORD_HAS_BEEN_SENT','Lösenordet har skickats');
 484 define('CHOOSE_LANGUAGE','Annat språk');
 485 define('OPTIONAL','option');
 486 define('MISCELLANEOUS','generellt');
 487 define('SAVE','Spara');
 488 define('DELETE','Radera');
 489 define('EDIT','Editera');
 490 define('CREATE_NEW','skapa ny');
 491 define('JS_ALERT','Var vänlig o aktivera JavaScript');
 492 define('HAPPY_BIRTHDAY','Ha den äran!');
 493 define('CHOOSEN','vald');
 494 
 495 /**
 496  * PostNuke related
 497  */
 498 define('PN_NOT_LOGGED_IN','Chat-Login fallerade!');
 499 define('PN_HINT_NOT_LOGGED_IN','För att delta i chatten måste du logga in först!');
 500 ?>

title

Description

title

Description

title

Description

title

title

Body