PHPOpenChat PHP Cross Reference Customer Relationship Management

Source: /include/languages/nl.inc - 502 lines - 22791 bytes - Text - Print

Description: dutch language file defines constants for a dutch language interface

  1 <?php //-*-php-*-
  2 /*  ********************************************************************  **
  3 **  Copyright notice                            **
  4 **                                     **
  5 **  (c) 1995-2002 PHPOpenChat Development Team               **
  6 **  http://phpopenchat.sourceforge.net/                  **
  7 **                                     **
  8 **  All rights reserved                          **
  9 **                                     **
 10 **  This script is part of the PHPOpenChat project. The PHPOpenChat    **
 11 **  project is free software; you can redistribute it and/or modify    **
 12 **  it under the terms of the GNU General Public License as published by  **
 13 **  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or   **
 14 **  (at your option) any later version.                  **
 15 **                                     **
 16 **  The GNU General Public License can be found at             **
 17 **  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.                 **
 18 **  A copy is found in the textfile GPL and important notices to the    **
 19 **  license from the team is found in the textfile LICENSE distributed   **
 20 **  with these scripts.                          **
 21 **                                     **
 22 **  This script is distributed in the hope that it will be useful,     **
 23 **  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of     **
 24 **  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the     **
 25 **  GNU General Public License for more details.              **
 26 **                                     **
 27 **  This copyright notice MUST APPEAR in all copies of the script!     **
 28 **  ********************************************************************  */
 29 
 30 /*
 31  $Author: letreo $
 32  $Date: 2003/08/04 09:02:35 $
 33  $Source: /cvsroot/phpopenchat/chat3/include/languages/nl.inc,v $
 34  $Revision: 1.1.2.1 $
 35 */
 36 
 37 /**
 38 * dutch language file
 39 * 
 40 * defines constants for a dutch language interface
 41 * 
 42 * @author Peter Schwager <pschwager@schwager.demon.nl>
 43 * @version $Id: nl.inc,v 1.1.2.1 2003/08/04 09:02:35 letreo Exp $
 44 */
 45 
 46 /* * * * * * * * * * CHAT MODULE * * * * * * * * * */
 47 define('CHARACTER_ENCODING','ISO-8859-1');
 48 
 49 /**
 50 * title for html header
 51 */
 52 define('TITLE','PHPOpenChat');
 53 
 54 /**
 55 * used within index.php
 56 */
 57 define('WELCOME','Welkom bij PHPOpenChat');
 58 define('INTRO','Dit is een chat, lees eerst de <a href="netiquette.php">regels</a> voor je deelneemt!');
 59 define('GREETING','Leuk om je weer te zien!');
 60 define('LOGIN_WELCOME','klik een chatter in de rechter-bovenhoek om meer opties te krijgen.');
 61 define('NICKNAME','Schuilnaam');
 62 define('PASSWORD','Wachtwoord');
 63 define('CHANNEL','Kanaal');
 64 define('LOGIN','Login');
 65 define('GO','Zend');
 66 define('EXIT_CHAT','Verlaat chat');
 67 define('FORGOT_PASSWORD','Wachtwoord vergeten?');
 68 define('STORE_ACCOUNT_DATA','account data bewaren');
 69 
 70 /**
 71 * used within chat output/input interface
 72 */
 73 define('LEAVES_THE_CHAT','verlaat de chat.');
 74 define('LEAVES_THIS_CHANNEL','verlaat het kanaal.');
 75 define('IS_TOO_BUSY','is bezig');//nickname in front
 76 define('IS_NOT_ONLINE','is niet online');
 77 define('JOINS_THIS_CHANNEL','betreedt het kanaal.');
 78 define('JOINS_THE_CHAT','betreedt de chat.');
 79 define('SAYS_TO','zegt tegen');
 80 define('WHISPERS_TO','fluistert tegen');
 81 define('SAY_TO','zeg tegen');
 82 define('WHISPER_TO','fluister tegen');
 83 define('EVERYBODY','iedereen');
 84 define('INVITATION_MESSAGE','Je bent uitgenodigd voor een privé kanaal! Ga naar het kanaal:');//a channel name follows
 85 define('SPEAK_TO','spreek tegen');
 86 define('WHISPERED','gefluisterd');
 87 define('OUTPUT_FILTER','Uitvoer filter');
 88 define('PRIVATE','alleen privé tekst');
 89 define('BODIES','alleen vrienden');
 90 define('SYSTEM_MESSAGES','Geen systeem boodschappen');
 91 define('IGNORE','Negeren');
 92 define('INVITE','Uitnodigen');
 93 define('CONFIGURE','Configureren');
 94 define('HELP','Help');
 95 define('INFO','Informatie');
 96 define('GUESTS','Gasten');
 97 define('EMAIL_US','Email ons');
 98 define('NOTE_ABOUT','Notitie over');
 99 define('ICON_LIST','Smiley-Lijst');
 100 define('CHOOSE_CHANNEL','Kies kanaal');
 101 define('CHOOSE_RECIPIENT','Kies ontvanger');
 102 define('ADD_TO_FRIENDLIST','toevoegen aan vriendenlijst');
 103 define('NO_CLICKETY_CLICK','Okee, ik zal niet meer als een gek op de zendknop drukken in de toekomst.');
 104 define('LINE_HAS_BEEN_SENT_TO','Je regel is verzonden naar');//nickname follows
 105 define('FULL','full');
 106 define('UNLOCK_CHANNEL','ontsluit kanaal');//channel name follows
 107 define('YOU_HAVE_NEW_MAIL','Je hebt nieuwe berichten!');
 108 define('LOGOUT_SHORTLY','Je wordt over enkele ogenblikken afgemeld van '.CHAT_NAME.', wegens inactiviteit! Verversen?');
 109 
 110 /**
 111 * used within ignore-dialog
 112 */
 113 define('IGNORED','genegeerd');
 114 define('IGNORE_CHATTERS','Negeer chatters');
 115 define('IGNORED_CHATTER','genegeerde chatter');
 116 define('IGNORE_CHATTER','negeer chatter');
 117 define('UNIGNORE_CHATTER','Chatter niet negeren');
 118 define('UNIGNORED_CHATTER','niet genegeerde chatter');
 119 define('HINT_IGNORE_CHATTERS','Hier kan je vervelende mensen mee negeren.');
 120 
 121 /**
 122 * used within invite-dialog
 123 */
 124 define('INVITE_CHATTERS','Chatters uitnodigen');
 125 define('INVITED_CHATTERS','uitgenodigde chatters');
 126 define('INVITE_CHATTER','chatter uitnodigen');
 127 define('DISINVITE_CHATTER','chatter niet uitnodigen');
 128 define('DISINVITED_CHATTERS','chatters niet uitnodigen');
 129 define('HINT_INVITE_CHATTERS','Als je met iemand privé wilt praten op je eigen kanaal, moet je iemand uitnodigen en de juiste rechten verlenen voor je kanaal.');
 130 
 131 /**
 132 * used within friends-dialog
 133 */
 134 define('FRIENDS','Vrienden');
 135 define('ALL_CHATTERS','alle chatters');
 136 define('ADD_TO_FRIENDS','Toevoegen aan vrienden');
 137 define('DEL_FRIEND','Vriend verwijderen');
 138 define('HINT_ADD_FRIENDS','In dit scherm kun je vrienden toevoegen aan je vriendenlijst.');
 139 
 140 /**
 141 * used within mail-dialog
 142 */
 143 define('MAIL','Mail');
 144 define('INBOX','Postvak in');
 145 define('OUTBOX','Postvak uit');
 146 define('TRASH','Prullenbak');
 147 define('COMPOSE','Opstellen');
 148 define('REPLY','Beantwoorden');
 149 define('FORWARD','Doorsturen');
 150 define('RECEPIENT','Aan');
 151 define('SUBJECT','Onderwerp');
 152 define('BODY','Inhoud');
 153 define('SEND','verzend');
 154 define('MAIL_SEND_HINT','Opmerking: De "'.SEND.'"-knop werkt alleen als bestaande schuilnamen zijn ingevoerd als ontvangers!');
 155 define('RECIPIENT_HINT','Meer dan een ontvanger, gescheiden door komma\'s, is toegestaan.');
 156 define('MOVE_TO_TRASH','Verplaats naar prullenbak');
 157 define('GET_MAIL','Haal nieuwe berichten');
 158 define('DELETE_MAIL','Verwijder berichten');
 159 define('SENDER','Afzender');
 160 define('RECIPIENT','Ontvanger');
 161 define('MAIL_SEND_DATE','Verzend datum');
 162 define('MAIL_RECEIVED','ontvangen');
 163 define('LAST_TOUCH_RECIPIENT','Lezen bevestiging');
 164 define('LAST_TOUCH_SENDER','laatst gelezen');
 165 define('NO_FRIENDS_FOUND','geen vrienden gevonden');
 166 define('NO_SUCH_RECIPIENT_FOUND','Eén van de ontvangers kon niet worden gevonden.');
 167 define('BODY_TO_SHORT','De inhoud van je bericht is te kort.');
 168 
 169 /**
 170 * used within help-dialog
 171 */
 172 define('HELP_TITLE','Chat-Help');
 173 define('HELP_HINT','Tip: Laat dit scherm open, chat en kijk hier voor commando\'s');
 174 define('HELP_SUBTITLE1','Handleiding');
 175 define('HELP_TEASER1','Hier presenteren we je de basisfunctionaliteit van de chat!');
 176 define('HELP_CHANNEL','Kanaal: Schakel tussen beschikbare kanalen');
 177 define('HELP_SPEAK','Scherm "zegt tegen"/"gefluisterd": Spreek of fluister direct tegen een chatter.');
 178 define('HELP_IGNORE','Menu Negeren: Hier kan je chatters negeren.');
 179 define('HELP_INVITE','Menu Uitnodigen: Nodig chatters uit voor je privé kanaal.');
 180 define('HELP_FRIENDS','Menu Vrienden: Je kan andere chatters markeren als vrienden, het systeem zal je laten zien welke vriend op dit moment on/offline is.');
 181 define('HELP_CONFIGURE','Menu Configureren: In deze sectie kun je je voorkeursinstellingen voor de chat veranderen, bijv. kleuren en dergelijke.');
 182 define('HELP_MAIL','Menu Mail: Verzend een email naar een chatter en controleer je eigen postvak in.');
 183 define('HELP_HELP','Menu Help: Daar ben je op dit moment ...');
 184 define('HELP_SUBTITLE2','IRC-Commando\'s:');
 185 define('HELP_TEASER2','Werk in uitvoering ...');
 186 define('HELP_SUBTITLE3','Smileys:');
 187 define('HELP_TEASER3','Werk in uitvoering ...');
 188 
 189 define('SMILEY_CODE','Code');
 190 define('SMILEY_EXPLANATION','Verklaring');
 191 define('MORE_SMILEY_CODES','meer codes');
 192 define('OWN_PRIVATE_IMAGE','Je eigen pictogram, verzonden naar je profiel');
 193 define('RECIPIENT_PRIVATE_IMAGE','Het pictogram van je conversatiepartner');
 194 
 195 /**
 196 * Registration
 197 */
 198 define('REGISTRATION','Registratie');
 199 define('FILLOUT_TO_REGISTER','Vul je gegevens in en verzend ze om je te registreren');
 200 define('ERROR_NICKNAME','De gekozen schuilnaam bestaat reeds');
 201 define('ERROR_PASSWORD','Het gekozen wachtwoord is te kort of leeg');
 202 define('ERROR_NAME','Geef je naam op');
 203 define('ERROR_USER','Geen gebruikersnaam opgegeven');
 204 define('ERROR_EMAIL','Verkeerde formaat');
 205 define('ERROR_PICTURE_URL','Kan dit plaatje niet vinden');
 206 define('ERROR_COLOR','Verkeerde formaat');
 207 define('ERROR_MAIL_HOST','Kon geen mail verzenden naar de gespecificeerde host');
 208 define('NAME','Voornaam Achternaam');
 209 define('EMAIL','E-Mail adres');
 210 define('REGISTER','Registreer');
 211 define('PICTURE_URL','URL van een plaatje');
 212 define('REGISTRATION_SUCCESSFULLY','Je hebt jezelf met succes geregistreerd!');
 213 define('LOGIN_NOW','Je bent nu klaar om jezelf aan te melden. Als je niet automatisch naar de aanmeldpagina wordt gestuurd, druk dan op de link hieronder.');
 214 define('CONFIRMATION','Bevestiging');
 215 define('STATUS_CONFIRMATION','Status');
 216 define('CONFIRM_SUCCESS','Je bevestiging is met succes verwerkt');
 217 define('CONFIRM_FAILED','Je bevestiging is niet goed verwerkt');
 218 define('CONFIRMATION_MESSAGE','Je hebt een e-mail van ons gekregen. Om de registratie te voltooien, druk op de link in deze mail!');
 219 define('FORGOT_PASSWORD_HINT','Je moet je schuilnaam opgeven om een email te krijgen met het correcte wachtwoord..');
 220 
 221 /**
 222 * Configuration
 223 */
 224 define('CONFIGURATION','Configuratie');
 225 define('TEXT_COLOR','tekst kleur');
 226 define('ADVICE','advies');
 227 define('QUIET','geen advies');
 228 define('ALERT','popup scherm');
 229 define('SOUND','maak geluid');
 230 define('SCROLL_SPEED','Scroll snelheid');
 231 define('CHOOSE_SCROLL_SPEED','kies scroll sneldheid');
 232 define('SCROLL_SPEED_NORMAL','normaal');
 233 define('SCROLL_SPEED_FAST','snel');
 234 define('SCROLL_SPEED_FASTER','sneller');
 235 define('SCROLL_SPEED_OFF','uit');
 236 define('SWITCH_OFF_IE_CLICK','Schakel het klikgeluid van Internet Explorer uit!');
 237 define('CHOOSE_THEME','Kies een thema');
 238 
 239 /**
 240 * Profile
 241 */
 242 define('PROFILE','Mijn profiel');
 243 define('PERSONAL_DATA','persoonlijke gegevens');//a nickname follows
 244 define('CHANGE_PROFILE','Bijwerken profiel');
 245 define('PROFILE_UPDATA_SUCCESSFUL','Je profiel is met succes bijgewerkt');
 246 define('PROFILE_UPDATA_NOT_SUCCESSFUL','Je profiel is niet bijgewerkt');
 247 define('WRONG_MIME_TYPE','Het bestand heeft het verkeerde mime type');
 248 define('IMG_FILE_TO_BIG','Het bestand is te groot');
 249 define('IMG_SIZE_TO_BIG','De afmetingen zijn te groot');
 250 define('SIZE_EXPECTED','Verwachtte grootte van afbeelding in pixels:');//a digit follows
 251 define('PRIVATE_IMAGE','Privé afbeelding');
 252 define('CONFIRMATION_MAIL_SUBJECT','Registratie bevestiging');
 253 define('CONFIRMATION_MAIL_BODY','Om je registratie te bevestigen bij onze chat, klik op de link hieronder!');
 254 define('ICQ_NUMBER','ICQ Nummer');
 255 define('ERROR_ICQ_NUMBER','Geen ICQ nummer');
 256 define('AIM_NICKNAME','AIM Schuilnaam');
 257 define('ERROR_AIM_NICKNAME','De AIM schuilnaam is te lang.');
 258 define('YIM_NICKNAME','Yahoo! Instant Messenger schuilnaam');
 259 define('ERROR_YIM_NICKNAME','schuilnaam is te lang.');
 260 define('HOMEPAGE_URL','Home pagina');
 261 define('ERROR_HOMEPAGE_URL','Geen home pagina gevonden.');
 262 define('BIRTHDAY','Verjaardag');
 263 define('ERROR_BIRTHDAY','verkeerde formaat');
 264 define('AGE','Leeftijd');
 265 define('INTERESTS','Interesses');
 266 define('ERROR_INTERESTS','Regel van interesses is te lang!');
 267 define('MOTTO','Motto');
 268 define('ERROR_MOTTO','Motto is te lang!');
 269 define('LINES_PER_DAY','Regels per dag');
 270 define('LOGINS_PER_DAY','Aanmeldingen per dag');
 271 
 272 /**
 273 * Notes
 274 */
 275 define('CHATTER_NOTES','Notities voor chatter');//a nickname follows
 276 define('UPDATE_NOTES','Bijwerken notities');
 277 define('NOTES_UPDATED_SUCCESSFULLY','Je notities zijn met succes bijgewerkt.');
 278 define('HINT_NOTES','Je notities zijn onleesbaar voor elke andere chatter.');
 279 define('NOTES_NOT_UPDATED','Kon je notities niet bijwerken, misschien is er geen ruimte meer voor je notities.');
 280 
 281 /**
 282 * Moderation
 283 */
 284 define('APPROVE','goedkeuren');
 285 define('DISAPPROVE','afkeuren');
 286 define('MESSAGE_FORWARDED_TO_MODERATOR','Boodschap is verzonden naar de moderator');
 287 define('MODERATOR','Moderator');
 288 define('VIP','VIP');
 289 
 290 /**
 291 * Error messages
 292 */
 293 define('ERROR_WRONG_FORMAT','De data die je hebt gepost heeft het verkeerde formaat.');
 294 
 295 /**
 296 * Jumper
 297 */
 298 define('JUMP_FAILED','Sprong gefaald!');
 299 define('JUMP_ERROR_CONTENT','Niet geaccepteerde inhoud op doelsite gevonden!');
 300 define('JUMP_ERROR_HOST','Host kon niet worden gevonden!');
 301 
 302 /**
 303 * IRC-Commands related stuff
 304 */
 305 define('INLINE_HELP','Help');
 306 define('IRC_COMMAND','IRC-Commando');
 307 define('IRC_EXPLANATION','Uitleg');
 308 define('IRC_ME','Wordt vervangen met je schuilnaam.');
 309 define('IRC_MSG','Verzend een gefluisterd bericht naar gespecificeerde chatter, ook als zijn lokatie een ander kanaal is.');
 310 define('IRC_NICK','Verzend een bericht naar gespecificeerde chatter.');
 311 define('IRC_JOIN','Het kanaal wijzigen.');
 312 define('IRC_QUERY','Verzoek voor een privé chat met gespecificeerde chatter, welke automatisch uitgenodigd worden voor je eigen privé kanaal.');
 313 define('IRC_LOCATE','Zoekt naar een chatter binnen de gehele chat.');
 314 define('IRC_IGNORE','Voegt een gespecificeerde chatter toe aan je negeerlijst.');
 315 define('IRC_UNIGNORE','Verwijderd gespecificeerde chatter van je negeerlijst.');
 316 define('IRC_KICK','Kicks gespecificeerde chatter. Kan alleen worden gebruikt door operators.');
 317 define('IRC_BAN','Verwerpt een chatter voor een specifieke periode van het huidige kanaal Om dit terug te draaien, gebruik "/ban nickname 0"! Kan alleen door operators gebruikt worden.');
 318 define('IRC_HELP','Drukt deze help af.');
 319 define('IRC_QUIT','Verlaat deze chatsessie.');
 320 define('LOCATED_AT','gevonden bij');//a nickname follows, nickname in front of this sentence
 321 define('UNLOCATED','kon niet worden gevonden.');//nickname in front of this sentence
 322 
 323 /**
 324 * Admin area
 325 */
 326 define('ADMINISTRATION','Administratie');
 327 define('WELCOME_ADMIN','Administratie sectie');
 328 define('PUBLIC_CHANNEL','publiek');
 329 define('MODERATED_CHANNEL','gemodereerd');
 330 define('PRIVATE_CHANNEL','privé');
 331 define('CHANNEL_ADMIN','Kanaal-Administratie');
 332 define('CHATTER_ADMIN','Chatter-Administratie');
 333 define('ADD_CHANNEL','Kanaal aanmaken');
 334 define('DEL_CHANNEL','Kanaal verwijderen');
 335 define('UPDATE_CHANNEL','Kanaal bijwerken');
 336 define('CHATTER_DELETE_SUCCESS','Chatter met succes verwijderd.');
 337 define('CHATTER_DELETE_FAILED','Kon chatter niet verwijderen.');
 338 define('GROUP_UPDATE_SUCCESS','De groepslidmaatschap is veranderd.');
 339 define('GROUP_UPDATE_FAILED','Veranderen van groepslidmaatschap faalde.');
 340 define('CHATTER_DISABLED','Chatter is uitgeschakeld');
 341 define('CHATTER_NOT_DISABLED','Kon deze chatter niet uitschakelen');
 342 define('CHATTER_ENABLED','Chatter ingeschakeld');
 343 define('CHATTER_NOT_ENABLED','Kon deze chatter niet inschakelen');
 344 define('LAST_CHANNEL','Laatste kanaal');
 345 define('LAST_ACTIVE_TIME','Laatst gezien');
 346 define('LAST_HOST','laatste host');
 347 define('LAST_IP','laatste IP');
 348 define('LAST_REFERER','laatste referer');
 349 define('LAST_USER_AGENT','laatste user agent');
 350 define('LAST_SESSIONID','laatste sessionId');
 351 define('REGTIME','Registratietijd');
 352 define('MOVE_TO_TOP','Verplaats naar boven');
 353 define('SUCCESS_CHANNEL_UPDATE','kanaal met succes bijgewerkt.');
 354 define('ERROR_CHANNEL_UPDATE','kon kanaal niet bijwerken.');
 355 
 356 /**
 357 * Confirmation messages
 358 */
 359 define('CONFIRM_IGNORE','Chatter met succes toegevoegd aan de negeerlijst.');
 360 define('CONFIRM_UNIGNORE','Chatter met success verwijderd van de negeerlijst.');
 361 define('CONFIRM_INVITE','Chatter met success uitgenodigd.');
 362 define('CONFIRM_DISINVITE','Chatter met success niet uitgenodigd.');
 363 define('CONFIRM_FRIEND','Chatter met success toegevoegd aan de vriendenlijst.');
 364 
 365 
 366 /**
 367 * User page
 368 */
 369 define('USER_PAGE','Gebruikerspagina');
 370 define('USER_SINCE','Gebruiker sinds');//a time statement follows
 371 define('LAST_SEEN','laatste keer gezien');//a time statement follows
 372 
 373 /**
 374 * Regulars' table
 375 */
 376 define('REGULARS',"Regulieren tabel");
 377 define('REGULARS_HINT','Hier zie je de meest actieve chatters per rang.');
 378 define('SINCE_REGISTRATION','sinds registratie');
 379 define('NOT_FOUND','kon niet worden gevonden');
 380 define('RANK','over alle rangen');
 381 define('ONLINE_TIME','over alle online dagen');
 382 define('ACCOUNT_DATA','Account gegevens');
 383 define('INDIVIDUAL_DATA','Persoonlijke gegevens');
 384 
 385 /**
 386 * right click menu within the output frame
 387 */
 388 define('PRIVATE_CHAT_NEW_WINDOW','privé chat');
 389 
 390 /**
 391 * Who is online window
 392 */
 393 define('WHO_IS_ONLINE','wie is online?');
 394 define('CHANGE_CHANNEL','verander kanaal');
 395 define('SELECT_NICK','selecteer schuilnaam');
 396 define('OPEN_USER_PAGE','open gebruikerspagina');
 397 define('HINT_WHO_IS_ONLINE','Hier vind je alle chatters die online zijn in de chat. Gebruik de pictogrammen achter elke schuilnaam om mee te chatten, of om met een kanaal mee te doen.');
 398 
 399 /**
 400 * Password reminder
 401 */
 402 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_SUBJECT','Je login wachtwoord voor '.TITLE);
 403 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_BODY','Deze boodschap is naar je verzonden omdat je aangegeven hebt dat
 404 je je wachtwoord verloren bent voor '.TITLE);
 405 define('HINT_REG_PASSWORD','Je wachtwoord moet op z\'n minst '.PASSWORD_MIN_LENGTH.' karakters lang zijn.');
 406 define('HINT_REG_NICKNAME','Je schuilnaam mag numerieke en alfanumerieke karakters bevatten, tevens ook spaties.');
 407 define('YOUR_PASSWORD_IS','Je wachtwoord is:');//a password follows
 408 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_HINT','
 409 ');
 410 define('RETRIEVE_PASSWORD','Haal je wachtwoord op');
 411 
 412 /**
 413 * Statistics
 414 */
 415 define('STATISTICS','Statistieken');
 416 define('ONLINE_COUNT_LAST24h','Online in de laatste 24 uur');
 417 define('ONLINE_TIME_AVG','Gemiddelde tijd online in minuten per dag');
 418 define('REGISTERED_COUNT','Aantal geregistreerde chatters');
 419 define('LAST_REGISTERED','Laatst geregistreerde chatter');
 420 define('MAIL_COUNT','Mail aantal');
 421 define('UNRED_MAILS','ongelezen mails');
 422 define('MAIL_COUNT_LAST_24h','Aantal mails over de laatste 24 uur');
 423 
 424 /**
 425 * context sesitive help
 426 */
 427 define('HINT_PASSWORD','Voer het wachtwoord in dat je via email van ons gekregen hebt. Laat dit veld leeg voor een gast login.');
 428 define('HINT_NICKNAME','Je moet geregistreerd zijn voor een eigen schuilnaam. Laat dit veld leeg voor een gast login.');
 429 define('HINT_CHANNELS','Er zijn drie soorten kanalen, <em>gemodereerd</em>, <em>publiek</em> en <em>privé</em>. Bij publieke kanalen zijn regels direct zichtbaar, bij gemodereerde kanalen moeten regels goedgekeurd worden door een moderator. Privé kanalen zijn alleen zichtbaar als je aangemeld bent.');
 430 define('INFO_RANKING','Als de noodzakelijke waardes voor een rang zijn bereikt, ben je klaar voor een verbetering, en hou je de rang, zelfs als de waardes onder de grenswaarde uitkomen.');
 431 define('HINT_ADVICE_QUIET','Als je deze optie kiest, krijg je geen melding als iemand met je probeert te praten.');
 432 define('HINT_ADVICE_ALERT','Als je deze optie kiest, krijg je een melding in een klein <strong>popupscherm</strong>, als een chatter met je probeert te praten.');
 433 define('HINT_ADVICE_SOUND','Als je deze optie kiest, krijg je een melding met <strong>geluid</strong>, als een chatter met je probeert te praten.');
 434 
 435 /**
 436 * Guestbook
 437 */
 438 define('GUESTBOOK','Gastenboek');
 439 define('GUESTBOOK_NEW_ENTRY','Voeg een nieuw gastboek item in');
 440 define('GUESTBOOK_ENTRY_SAVED','Het nieuwe gastboek item is met succes toegevoegd');
 441 
 442 /**
 443 * Generic
 444 */
 445 define('GUEST_NICK_PREFIX','Gast');
 446 define('ALL_GUESTS','Gasten');
 447 define('SUBMIT','Submit');
 448 define('CANCEL','Annuleren');
 449 define('SEARCH','Zoeken');
 450 define('SEARCH_RESULTS','zoek resultaten');
 451 define('ALERT_NEW_LINE','Iemand wil met je chatten');
 452 define('CLOSE_WINDOW','Sluit scherm');
 453 define('GOTO_HOME','Ga naar home pagina');
 454 define('CONTACT_HINT','ALS je een vraag hebt, laat het ons weten!');
 455 define('REALLY_QUESTION','Weet je het zeker?');
 456 define('CHATTER','Chatter');
 457 define('OPERATOR','Operator');
 458 define('ADMIN_HINT','Voor de administratie van je chat, meldt jezelf aan als "operator" en klik binnen het invoer-scherm op "'.ADMINISTRATION.'".');
 459 define('IMPORTANT','Belangrijk');
 460 define('OPERATOR_PASSWORD','Het operator-wachtwoord');
 461 define('MAKE_NOTE','Maak SVP een aantekening van je operator-wachtwoord');
 462 define('RESTRICT','Zoek schuilnamen');
 463 define('DENIED_FOR_GUESTS','Deze service is niet beschikbaar voor gasten!');
 464 define('BANNED_MSG','Je bent verbannen voor het gekozen kanaal en daarom wordt je gekickt naar je eigen privé kanaal.');
 465 define('CHATTER_COUNT','chatters online');//a digit follows
 466 define('HIDE','verbergen');
 467 define('GENDER','Sexe');
 468 define('GENDER_NOTE','Je kan maar één keer een sexe kiezen!');
 469 define('FEMALE','vrouw');
 470 define('MALE','man');
 471 define('PAGE_VIEWS','Pagina\'s weergegeven');
 472 define('GRADE','Grade');
 473 define('GRADE_ROOKIE','Rookie');
 474 define('GRADE_MEMBER','Lid');
 475 define('GRADE_REGULAR','Regulier');
 476 define('GRADE_ELITE','Elite-Chatter');
 477 define('GRADE_OPERATOR','Operator/Admin');
 478 define('YOU_ARE_BUSY','Je praat reeds met iemand anders in het privé scherm!');
 479 define('CHATTER_IS_BUSY','Helaas kan deze chatter niet met je praten, hij heeft het veel te druk.');
 480 define('WANTS_TO_TALK','wil met je praten!');//nickname in front of this
 481 define('DAYS','Dagen');
 482 define('CHAT','Chat');
 483 define('CHATMAIL','Chat-Mail');
 484 define('NICKNAME_NOT_FOUND','De opgegeven schuilnaam kon niet gevonden worden.');
 485 define('PASSWORD_HAS_BEEN_SENT','Het wachtwoord is verzonden');
 486 define('CHOOSE_LANGUAGE','Andere taal');
 487 define('OPTIONAL','optioneel');
 488 define('MISCELLANEOUS','diversen');
 489 define('SAVE','Bewaren');
 490 define('DELETE','Verwijderen');
 491 define('EDIT','Bewerk');
 492 define('CREATE_NEW','maak nieuw');
 493 define('JS_ALERT','SVP JavaScript activeren');
 494 define('HAPPY_BIRTHDAY','Van harte gefeliciteerd!');
 495 define('CHOOSEN','gekozen');
 496 
 497 /**
 498  * PostNuke related
 499  */
 500 define('PN_NOT_LOGGED_IN','Chat-Login gefaald!');
 501 define('PN_HINT_NOT_LOGGED_IN','Om met de chat mee te doen, moet je eerst aangemeld zijn!');
 502 ?>

title

Description

title

Description

title

Description

title

title

Body