PHPOpenChat PHP Cross Reference Customer Relationship Management

Source: /include/languages/dk.inc - 500 lines - 23389 bytes - Text - Print

Description: danish language file defines constants for a danish language interface

  1 <?php //-*-php-*-
  2 /*  ********************************************************************  **
  3 **  Copyright notice                            **
  4 **                                     **
  5 **  (c) 1995-2004 PHPOpenChat Development Team               **
  6 **  http://phpopenchat.sourceforge.net/                  **
  7 **                                     **
  8 **  All rights reserved                          **
  9 **                                     **
 10 **  This script is part of the PHPOpenChat project. The PHPOpenChat    **
 11 **  project is free software; you can redistribute it and/or modify    **
 12 **  it under the terms of the GNU General Public License as published by  **
 13 **  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or   **
 14 **  (at your option) any later version.                  **
 15 **                                     **
 16 **  The GNU General Public License can be found at             **
 17 **  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.                 **
 18 **  A copy is found in the textfile GPL and important notices to the    **
 19 **  license from the team is found in the textfile LICENSE distributed   **
 20 **  with these scripts.                          **
 21 **                                     **
 22 **  This script is distributed in the hope that it will be useful,     **
 23 **  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of     **
 24 **  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the     **
 25 **  GNU General Public License for more details.              **
 26 **                                     **
 27 **  This copyright notice MUST APPEAR in all copies of the script!     **
 28 **  ********************************************************************  */
 29 
 30 /*
 31  $Author: letreo $
 32  $Date: 2004/02/12 13:40:42 $
 33  $Source: /cvsroot/phpopenchat/chat3/include/languages/dk.inc,v $
 34  $Revision: 1.1.2.2 $
 35 */
 36 
 37 /**
 38 * danish language file
 39 * 
 40 * defines constants for a danish language interface
 41 * 
 42 * @author Michael Oertel <michael@ortelius.de>
 43 * @version $Id: dk.inc,v 1.1.2.2 2004/02/12 13:40:42 letreo Exp $
 44 */
 45 
 46 /* * * * * * * * * * CHAT MODULE * * * * * * * * * */
 47 define('CHARACTER_ENCODING','ISO-8859-1');
 48 
 49 /**
 50 * title for html header
 51 */
 52 define('TITLE','PHPOpenChat');
 53 
 54 /**
 55 * used within index.php
 56 */
 57 define('WELCOME','Velkommen til PHPOpenChat-Installationen');
 58 define('INTRO','Før du benytter denne chat, bør du have læst følgende <a href="netiquette.php">Regeln</a> !');
 59 define('GREETING','Velkommen tilbage!');
 60 define('LOGIN_WELCOME','Klik på en chatter øverst i højre hjørne for flere oplysninger.');
 61 define('NICKNAME','Kaldenavn');
 62 define('PASSWORD','Password');
 63 define('CHANNEL','Rum');
 64 define('LOGIN','Login');
 65 define('GO','Gå');
 66 define('EXIT_CHAT','Forlad chat');
 67 define('FORGOT_PASSWORD','Glemt password?');
 68 define('STORE_ACCOUNT_DATA','Gem login');
 69 
 70 /**
 71 * used within chat output/input interface
 72 */
 73 define('LEAVES_THE_CHAT','forlader chatten.');
 74 define('LEAVES_THIS_CHANNEL','forlader rummet.');
 75 define('IS_TOO_BUSY','Optaget');
 76 define('IS_NOT_ONLINE','er ikke online');
 77 define('JOINS_THIS_CHANNEL','Træder in i rummet.');
 78 define('JOINS_THE_CHAT','Deltager i chatten.');
 79 define('SAYS_TO','siger til');
 80 define('WHISPERS_TO','hvisker til');
 81 define('SAY_TO','sig til');
 82 define('WHISPER_TO','hvisk til');
 83 define('EVERYBODY','alle');
 84 define('INVITATION_MESSAGE','Du blev inviteret i et privat rum! Vær venlig at skifte rum');
 85 define('SPEAK_TO','tal til');
 86 define('WHISPERED','hvisket');
 87 define('OUTPUT_FILTER','Udgangsfilter');
 88 define('PRIVATE','Kun privat');
 89 define('BODIES','Kun venner');
 90 define('SYSTEM_MESSAGES','Ingen Systemmelding');
 91 define('IGNORE','Ignorer');
 92 define('INVITE','Inviter');
 93 define('CONFIGURE','Konfigurer');
 94 define('HELP','Hjælp');
 95 define('INFO','Information');
 96 define('GUESTS','Deltagere');
 97 define('EMAIL_US','E-Mail os');
 98 define('NOTE_ABOUT','Notits vedrørende');
 99 define('ICON_LIST','Smiley-Liste');
 100 define('CHOOSE_CHANNEL','vælg rum');
 101 define('CHOOSE_RECIPIENT','vælg modtager');
 102 define('ADD_TO_FRIENDLIST','tilføj til venner');
 103 define('NO_CLICKETY_CLICK','I fremtiden vil jeg ikke mere trykke uhæmmet på send knappen.');
 104 define('LINE_HAS_BEEN_SENT_TO','Din besked blev videresendt til');//nickname follows
 105 define('FULL','voll');
 106 define('UNLOCK_CHANNEL','Åbn følgende kanal');//channel name follows
 107 define('YOU_HAVE_NEW_MAIL','Du har mail i din indbakke!');
 108 define('LOGOUT_SHORTLY','Du blir snart logget af '.CHAT_NAME.' da du har været inaktiv for længe');
 109 
 110 /**
 111 * used within ignore-dialog
 112 */
 113 define('IGNORED','ignoreret');
 114 define('IGNORE_CHATTERS','ignorerede deltagere');
 115 define('IGNORED_CHATTER','ignoreret deltager');
 116 define('IGNORE_CHATTER','ignorer deltager');
 117 define('UNIGNORE_CHATTER','ignorer ikke deltager');
 118 define('UNIGNORED_CHATTER','deltagere der ikke er ignorerede');
 119 define('HINT_IGNORE_CHATTERS','Hvis du føler dig generet af en anden deltager, kan du sætte vedkommende på ignorer. Du skriver ganske enkelt navnet i tekstboksen og trykker på enter . I højre tekstboks vises søgningen med nicknavnet. Ved at dobbeltklikke på nicknavnet bliver personen registreret på din ignorer liste.');
 120 
 121 /**
 122 * used within invite-dialog
 123 */
 124 define('INVITE_CHATTERS','Inviter deltagere');
 125 define('INVITED_CHATTERS','Inviterede deltagere');
 126 define('INVITE_CHATTER','Inviter deltager');
 127 define('DISINVITE_CHATTER','Udeluk deltager');
 128 define('DISINVITED_CHATTERS','Ikke inviterede deltagere');
 129 define('HINT_INVITE_CHATTERS','Hvis du vil chatte i dit eget rum (channel) med udsøgte deltagere , skal du invitere disse ind i dit rum. Du søger dem ganske enkelt ud ved at tilføje deres nick i tekstboksen og trykke på enter. I højre tekstboks kommer søgeresultatet med de udvalgte nicks. Ved at dobbeltklikke på nicknavn inviterer du vedkommende i dit eget rum.
 130 ');
 131 
 132 /**
 133 * used within friends-dialog
 134 */
 135 define('FRIENDS','Venner');
 136 define('ALL_CHATTERS','Alle deltagere');
 137 define('ADD_TO_FRIENDS','Føj til venner');
 138 define('DEL_FRIEND','Slet ven');
 139 define('HINT_ADD_FRIENDS','Her kan du tilføje deltagere til din venneliste.');
 140 
 141 /**
 142 * used within mail-dialog
 143 */
 144 define('MAIL','Post');
 145 define('INBOX','Indbakke');
 146 define('OUTBOX','Udbakke');
 147 define('TRASH','Papirkurv');
 148 define('COMPOSE','Opret');
 149 define('REPLY','Besvar');
 150 define('FORWARD','Videresend');
 151 define('SUBJECT','Angående');
 152 define('BODY','Indhold');
 153 define('SEND','Send');
 154 define('MAIL_SEND_HINT','Att: "'.SEND.'"-knappen virker kun, hvis du har skrevet et eksisterende nicknacn i tekstboksen "To:"!');
 155 define('RECIPIENT_HINT','Du kan vælge mere end enmodtager. Du bedes benytte komma mellem navnene.');
 156 define('MOVE_TO_TRASH','Flyt til papirkurv');
 157 define('GET_MAIL','Hent nye meddelelser');
 158 define('DELETE_MAIL','slet mail');
 159 define('SENDER','Afsender');
 160 define('RECIPIENT','Modtager');
 161 define('MAIL_SEND_DATE','Dato');
 162 define('MAIL_RECEIVED','modtaget');
 163 define('LAST_TOUCH_RECIPIENT','Modtagelse bekræftet');
 164 define('LAST_TOUCH_SENDER','Seneste læste');
 165 define('NO_FRIENDS_FOUND','Ingen venner fundet');
 166 define('NO_SUCH_RECIPIENT_FOUND','En af de valgte modtagere kunne ikke findes.');
 167 define('BODY_TO_SHORT','Indholdet af din mail er for kort.');
 168 
 169 /**
 170 * used within help-dialog
 171 */
 172 define('HELP_TITLE','Chat-Hilfe');
 173 define('HELP_HINT','TIP: Dette vindue skal forblive åben, fortsæt chatten og se efter her!');
 174 define('HELP_SUBTITLE1','Vejledning og forklaring:');
 175 define('HELP_TEASER1','Her blir de generelle ting i chatten forklaret. Læs videre, og bliv klogere!');
 176 define('HELP_CHANNEL','Rum: Skifte Channel');
 177 define('HELP_SPEAK','Box "sig til"/"hvisket": På denne måde kan du kontakte en bestemt person. Hvad du hvisker blir kun set af dig og personen du henvender dig til.');
 178 define('HELP_IGNORE','Menupunkt ignorer: "Dobbeltklik på "ignorer". Der kan du vælge hvilke deltagere du ikke gider læse mere');
 179 define('HELP_INVITE','Menupunkt Inviter: Her kan du vælge hvilke deltagere du vil give adgang til dit private rum');
 180 define('HELP_FRIENDS','Menupunkt Venner: Her kan du vælge deltagere til din venneliste.');
 181 define('HELP_CONFIGURE','Menupunkt Konfigurer: Her har du muligheden for at ændre dine chatoptioner, f.eks. tekstfarve m.m.');
 182 define('HELP_MAIL','Menupunkt Post: Her kan du efterlade besked til andre deltagere.');
 183 define('HELP_HELP','Menupunkt hjælp: Her befinder du dig i øjeblikket.');
 184 define('HELP_SUBTITLE2','IRC-Kommandoer:');
 185 define('HELP_TEASER2','IRC-Kommandoer er under udvikling ...');
 186 define('HELP_SUBTITLE3','Smileys:');
 187 define('HELP_TEASER3','Smileys er under udvikling ...');
 188 
 189 define('SMILEY_CODE','Kode');
 190 define('SMILEY_EXPLANATION','Forklaring');
 191 define('MORE_SMILEY_CODES','flere koder');
 192 define('OWN_PRIVATE_IMAGE','Ens eget icon, aktiveret gennem profilen');
 193 define('RECIPIENT_PRIVATE_IMAGE','Det private icon fra samtalepartneren');
 194 
 195 /**
 196 * Registration
 197 */
 198 define('REGISTRATION','Registration');
 199 define('FILLOUT_TO_REGISTER','Registrer dig venligst her');
 200 define('ERROR_NICKNAME','Dette nick eksisterer allerede eller boksen er tom.');
 201 define('ERROR_PASSWORD','Password er for kort eller boksen er tom');
 202 define('ERROR_NAME','Der blev ingen brugernavn angivet');
 203 define('ERROR_EMAIL','Forkert format til e-mail adresse');
 204 define('ERROR_PICTURE_URL','Der blev ingen IMG. fundet');
 205 define('ERROR_COLOR','Forkert format');
 206 define('ERROR_MAIL_HOST','Kunne ikke sende mail til den angivne adresse');
 207 define('NAME','For- og efternavn');
 208 define('EMAIL','E-Mailadresse');
 209 define('REGISTER','Registrer her');
 210 define('PICTURE_URL','URL til billede');
 211 define('REGISTRATION_SUCCESSFULLY','Din registrering er succesfuld gennemført!');
 212 define('LOGIN_NOW','Du kan nu logge på. Kommer du ikke automatisk videre, bedes du benytte flg. link.');
 213 define('CONFIRMATION','Bekræftelse');
 214 define('STATUS_CONFIRMATION','Status');
 215 define('CONFIRM_SUCCESS','Din tilmelding var succesfuld.');
 216 define('CONFIRM_FAILED','Din tilmelding er ikke gennemført.');
 217 define('CONFIRMATION_MESSAGE','Der er sendt en mail til den e-mailadresse du har angivet. For at afslutte registreringen,skal du gå til det link der er blevet sendt til dig pr. mail. !');
 218 define('FORGOT_PASSWORD_HINT','Skriv her det nick du har registreret dig under. Dit password blir tilsendt til den mail du har angivet i registreringen.');
 219 
 220 /**
 221 * Configuration
 222 */
 223 define('CONFIGURATION','Konfiguration');
 224 define('TEXT_COLOR','Tekstfarve');
 225 define('ADVICE','Meddelelse');
 226 define('QUIET','Ingen meddelelse');
 227 define('ALERT','Popup-vindue');
 228 define('SOUND','afspil lyd');
 229 define('SCROLL_SPEED','Scrollhastighed');
 230 define('CHOOSE_SCROLL_SPEED','vælg Scrollhastighed');
 231 define('SCROLL_SPEED_NORMAL','normal');
 232 define('SCROLL_SPEED_FAST','hurtigere');
 233 define('SCROLL_SPEED_FASTER','meget hurtigt');
 234 define('SCROLL_SPEED_OFF','fra');
 235 define('SWITCH_OFF_IE_CLICK','Klick-lyd fra Internet explorer fra!');
 236 define('CHOOSE_THEME','Vælg et motiv');
 237 
 238 /**
 239 * Profile
 240 */
 241 define('PROFILE','Min profil');
 242 define('PERSONAL_DATA','Personlige data');//a nickname follows
 243 define('CHANGE_PROFILE','Ændre profil');
 244 define('PROFILE_UPDATA_SUCCESSFUL','Din profil blev opdateret');
 245 define('PROFILE_UPDATA_NOT_SUCCESSFUL','Din profil blev ikke opdateret');
 246 define('WRONG_MIME_TYPE','Filen er ingen billedfil');
 247 define('IMG_FILE_TO_BIG','Filen er for stor.');
 248 define('IMG_SIZE_TO_BIG','Billedet er for stort.');
 249 define('SIZE_EXPECTED','Forventet billedstørrelse i pixels:');//a digit follows
 250 define('PRIVATE_IMAGE','Privat billede');
 251 define('CONFIRMATION_MAIL_SUBJECT','Registrationsbekræftelse');
 252 define('CONFIRMATION_MAIL_BODY','For at bekræfte din registration i vor chat, bedes du dobbeltklikke på flg. link!');
 253 define('ICQ_NUMBER','ICQ Nummer');
 254 define('ERROR_ICQ_NUMBER','Der blev intet ICQ nummer angivet');
 255 define('AIM_NICKNAME','AIM Nicknavn');
 256 define('ERROR_AIM_NICKNAME',' AIM nicknavnet er for langt.');
 257 define('YIM_NICKNAME','Yahoo! Instant Messenger nicknavn');
 258 define('ERROR_YIM_NICKNAME','YIM nicknavnet er for langt.');
 259 define('HOMEPAGE_URL','HomePage');
 260 define('ERROR_HOMEPAGE_URL','Ingen Homepage fundet');
 261 define('BIRTHDAY','Fødselsdag');
 262 define('ERROR_BIRTHDAY','forkert Format');
 263 define('AGE','Alder');
 264 define('INTERESTS','Interesser');
 265 define('ERROR_INTERESTS','For mange interesser!');
 266 define('MOTTO','Motto');
 267 define('ERROR_MOTTO','For langt Motto');
 268 define('LINES_PER_DAY','Linier pr. dag');
 269 define('LOGINS_PER_DAY','Logins pr. dag');
 270 
 271 /**
 272 * Notes
 273 */
 274 define('CHATTER_NOTES','Besked til deltager');//a nickname follows
 275 define('UPDATE_NOTES','Opdater besked');
 276 define('NOTES_UPDATED_SUCCESSFULLY','Din besked blev succesfuld gemt.');
 277 define('HINT_NOTES','De beskeder du opretter i denne chat kan kun læses af dig selv.');
 278 define('NOTES_NOT_UPDATED','Dine beskeder kunne ikke opdateres. Grunden hertil kan være at der ikke er mere plads at gemme på.');
 279 
 280 /**
 281 * Moderation
 282 */
 283 define('APPROVE','Tillad');
 284 define('DISAPPROVE','Afslå');
 285 define('MESSAGE_FORWARDED_TO_MODERATOR','Beskeden blev videregivet til Moderatoren');
 286 define('MODERATOR','Moderator');
 287 define('VIP','Kendt');
 288 
 289 /**
 290 * Error messages
 291 */
 292 define('ERROR_WRONG_FORMAT','De sendte data har forkert format.');
 293 
 294 /**
 295 * Jumper
 296 */
 297 define('JUMP_FAILED','Videresend mislykket!');
 298 define('JUMP_ERROR_CONTENT','Uakseptabelt indhold fundet på angivet Website!');
 299 define('JUMP_ERROR_HOST','Serveren kunne ikke findes!');
 300 
 301 /**
 302 * IRC-Commands related stuff
 303 */
 304 define('INLINE_HELP','Hjælp');
 305 define('IRC_COMMAND','IRC-kommando');
 306 define('IRC_EXPLANATION','Forklaring');
 307 define('IRC_ME','Blir erstattet med dit nicknavn.');
 308 define('IRC_MSG','Sender en besked til angivet deltager, osse hvis vedkommende befinder sig i et andet rum.');
 309 define('IRC_NICK','Sender en besked til angivet deltager.');
 310 define('IRC_JOIN','Skifter rum (channel).');
 311 define('IRC_QUERY','Åbner en privat chat i et privat rum og indbyder den angivne deltager.');
 312 define('IRC_LOCATE','Søger efter en deltager i chatten.');
 313 define('IRC_IGNORE','Sætter den angivne deltager på ignorerliste.');
 314 define('IRC_UNIGNORE','Sletter den angivne deltager fra ignorerlisten.');
 315 define('IRC_KICK','Udviser den angivne deltager. Kun muligt for "Operator".');
 316 define('IRC_BAN','Udviser den angivne chatter for et bestemt tidsrum (i minutter) fra det aktuelle rum. Man kan øjeblikkelig tillade en udvist deltager at deltage igen ved brug af "/ban <nickname> 0"! Kun muligt for "Operator".');
 317 define('IRC_HELP','Aktiver denne hjælp.');
 318 define('IRC_QUIT','Afbryd denne chat.');
 319 define('LOCATED_AT','fundet i');//a nickname follows, nickname in front of this sentence
 320 define('UNLOCATED','kunne ikke findes.');//nickname in front of this sentence
 321 
 322 /**
 323 * Admin area
 324 */
 325 define('ADMINISTRATION','Administration');
 326 define('WELCOME_ADMIN','Administrationsområde');
 327 define('PUBLIC_CHANNEL','offentlig');
 328 define('MODERATED_CHANNEL','modereret');
 329 define('PRIVATE_CHANNEL','privat');
 330 define('CHANNEL_ADMIN','Channel-administration');
 331 define('CHATTER_ADMIN','Chatter-administration');
 332 define('ADD_CHANNEL','tilføj Channel ');
 333 define('DEL_CHANNEL','slet Channel ');
 334 define('UPDATE_CHANNEL','opdater Channel ');
 335 define('CHATTER_DELETE_SUCCESS','Deltager slettet med succes.');
 336 define('CHATTER_DELETE_FAILED','Deltager kunne ikke slettes.');
 337 define('GROUP_UPDATE_SUCCESS','Kategorigruppen for denne deltager blev ændret.');
 338 define('GROUP_UPDATE_FAILED','Kategorigruppen for denne deltager kunne ikke ændres.');
 339 define('CHATTER_DISABLED','Deltageren blev deaktiveret.');
 340 define('CHATTER_NOT_DISABLED','Deltageren kunne ikke deaktiveres.');
 341 define('CHATTER_ENABLED','Deltageren blev aktiveret');
 342 define('CHATTER_NOT_ENABLED','Deltageren kunne ikke aktiveres.');
 343 define('LAST_CHANNEL','Sidste rum');
 344 define('LAST_ACTIVE_TIME','sidst set');
 345 define('LAST_HOST','Sidste hostnavn');
 346 define('LAST_IP','sidste IP');
 347 define('LAST_REFERER','sidste referent');
 348 define('LAST_USER_AGENT','sidste bruger-Agent');
 349 define('LAST_SESSIONID','sidste Session-Id');
 350 define('REGTIME','Registreret den');
 351 define('MOVE_TO_TOP','Flyt til start');
 352 define('SUCCESS_CHANNEL_UPDATE','Den angivne Channel blev opdateret med succes.');
 353 define('ERROR_CHANNEL_UPDATE','Den angivne Channel kunne ikke opdateres.');
 354 
 355 /**
 356 * Confirmation messages
 357 */
 358 define('CONFIRM_IGNORE','Deltageren blev sat på ignorerlisten.');
 359 define('CONFIRM_UNIGNORE','Deltageren blev taget af ignorerlisten.');
 360 define('CONFIRM_INVITE','Deltageren blev inviteret.');
 361 define('CONFIRM_DISINVITE','Deltageren blev bedt om at forlade chatten.');
 362 define('CONFIRM_FRIEND','Deltageren blev oprettet som på vennelisten.');
 363 
 364 /**
 365 * User page
 366 */
 367 define('USER_PAGE','UserPage');
 368 define('USER_SINCE','Registriert am');//a time statement follows
 369 define('LAST_SEEN','zuletzt gesehen am');//a time statement follows
 370 
 371 /**
 372 * Regulars' table
 373 */
 374 define('REGULARS','Stambord');
 375 define('REGULARS_HINT','Her kan du følge aktiviteten blandt deltagerne samt se placeringer.');
 376 define('SINCE_REGISTRATION','siden registrering');
 377 define('NOT_FOUND','kunne ikke findes');
 378 define('RANK','Sammenlagt placering');
 379 define('ONLINE_TIME','Online dage total');
 380 define('ACCOUNT_DATA','logon data');
 381 define('INDIVIDUAL_DATA','Personlige data');
 382 
 383 /**
 384 * right click menu within the output frame
 385 */
 386 define('PRIVATE_CHAT_NEW_WINDOW','Privater Chat');
 387 
 388 /**
 389 * Who is online window
 390 */
 391 define('WHO_IS_ONLINE','hvem er online?');
 392 define('CHANGE_CHANNEL','Skift Channel');
 393 define('SELECT_NICK','vælg nicknavn');
 394 define('OPEN_USER_PAGE','Åbn UserPage ');
 395 define('HINT_WHO_IS_ONLINE','Alle deltagere der er i chatten momentan finder du her. Benyt det icon der findes efter nicknavnet, for at chatte med en bestemt deltager eller til at veksle over i det private rum med.');
 396 
 397 /**
 398 * Password reminder
 399 */
 400 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_SUBJECT','Dit password ved '.TITLE);
 401 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_BODY','Denne meddelelse blev sendt, da du har meddelt os at du har mistet dit password '.TITLE.'.');
 402 define('YOUR_PASSWORD_IS','Dit password lyder:');//a password follows
 403 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_HINT','
 404 I TILFÆLDE AF AT DENNE ANMODNING IKKE STAMMER FRA DIG:
 405 Enhver kan uden at kende password anmode om at få dette tilsendt til sin e-mail passende til nicknavnet. Dette er lavet af den simple grunde af at hvis man glemmer sit password får man mulighed for at hente oplysningerne igen. Denne mail betyder IKKE at en trediepart kender dit password. Du er den eneste, der kender paswordet til dit nicknavn og kan få det tilsendt ved efterspørgsel. Hvis det er tilfældet at du IKKE har efterspurgt dit password skal du bare ignorere den tilsendte mail og benytte dit password som vanligt. ');
 406 define('RETRIEVE_PASSWORD','Password zusenden lassen');
 407 
 408 /**
 409 * Statistics
 410 */
 411 define('STATISTICS','Statistikker');
 412 define('ONLINE_COUNT_LAST24h','Online de sidste 24 timer');
 413 define('ONLINE_TIME_AVG','Gennemsnitlig online pr. dag');
 414 define('REGISTERED_COUNT','Reiistrerede deltagere');
 415 define('LAST_REGISTERED','Sidst registreret');
 416 define('MAIL_COUNT','Total mails');
 417 define('UNRED_MAILS','ulæste mails');
 418 define('MAIL_COUNT_LAST_24h','Mails i de sidste 24 timer');
 419 
 420 /**
 421 * context sesitive help/info
 422 */
 423 define('HINT_PASSWORD','Skriv det password,som du fik tilsende ved din registrering her. Du kan osse logge på som gæst, så skal du intet skrive.');
 424 define('HINT_NICKNAME','For at få et nicknavn skal du registrere dig.Du kan osse logge på som gæst, så skal du intet skrive.');
 425 define('HINT_REG_PASSWORD','Passwordet skal være'.PASSWORD_MIN_LENGTH.' langt.');
 426 define('HINT_REG_NICKNAME','Dit nicknavn kan bestå af bogstaver, tal, samt specialtegn.');
 427 define('HINT_CHANNELS','Der findes 3 typer rum (Channels), <em>offentlige</em>, <em>med moderator</em> und <em>private</em>. I de <em>offentlige</em> rum blir teksten vist direkte , I de <em>moderierten</em>, skal teksten godkendes af moderatoren. <em>Private</em> rum ser man kun, hvis mn blev inviteret og er online.');
 428 define('INFO_RANKING','Har man opnået en vis rang, Blir man flyttet dertil og beholder denne rang osse hvis ens værdier igen falder under grænsen til denne rang.');
 429 define('HINT_ADVICE_QUIET','Hvis du vælger denne indstilling, bliver du ikke gjort opmærksom på, at du blir talt til, hverken igennem lyd eller popup-vindue.');
 430 define('HINT_ADVICE_ALERT','Hvis du har valgt denne indstilling, blir du igennem en <strong>Popupfenster</strong> gjort opmærksom på, at du blev tiltalt direkte.');
 431 define('HINT_ADVICE_SOUND','Hvis du har valgt denne indstilling, blir du igennem en <strong>Soundsignal</strong> gjort opmærksom på, at du blev tiltalt direkte.');
 432 
 433 /**
 434 * Guestbook
 435 */
 436 define('GUESTBOOK','Gæstebog');
 437 define('GUESTBOOK_NEW_ENTRY','Nyt indlæg i gæstebogen');
 438 define('GUESTBOOK_ENTRY_SAVED','Det nye indlæg i gæstebogen blev gemt');
 439 
 440 /**
 441 * Generic
 442 */
 443 define('GUEST_NICK_PREFIX','Gæst');
 444 define('ALL_GUESTS','Gæster');
 445 define('SUBMIT','Ok');
 446 define('CANCEL','Afbryd');
 447 define('SEARCH','Søg');
 448 define('SEARCH_RESULTS','Søge resultater');
 449 define('ALERT_NEW_LINE','Der blev talt til dig');
 450 define('CLOSE_WINDOW','Luk vindue');
 451 define('GOTO_HOME','Til start');
 452 define('CONTACT_HINT','Hvis du har spørgsmål, skal du være velkommen til at spørge!');
 453 define('REALLY_QUESTION','Er det virkelig din hensigt?');
 454 define('CHATTER','deltager');
 455 define('OPERATOR','Operator');
 456 define('ADMIN_HINT','For at være ordfører i din chat skal du logge dig på som "operator" og derefter klikke på "'.ADMINISTRATION.'" i vinduet.');
 457 define('IMPORTANT','vigtig');
 458 define('OPERATOR_PASSWORD','Operator passwordet');
 459 define('MAKE_NOTE','Noter venligst dette Operator password');
 460 define('RESTRICT','Søg efter nicknavne');
 461 define('DENIED_FOR_GUESTS','Denne service er ikke tilgængelig for gæster!');
 462 define('BANNED_MSG','Du blev udelukket af det valgte rum og sendt over i dit private rum.');
 463 define('CHATTER_COUNT','Deltagere online');//a digit follows
 464 define('HIDE','gemme');
 465 define('GENDER','Køn');
 466 define('GENDER_NOTE','Du kan kun angive dette een gang!');
 467 define('FEMALE','kvinde');
 468 define('MALE','mand');
 469 define('PAGE_VIEWS','Side oversigt');
 470 define('GRADE','Rang');
 471 define('GRADE_ROOKIE','Grønskolling');
 472 define('GRADE_MEMBER','Medlem');
 473 define('GRADE_REGULAR','Stamgæst');
 474 define('GRADE_ELITE','Elitegæst');
 475 define('GRADE_OPERATOR','Admin');
 476 define('YOU_ARE_BUSY','Du chatter allerede med en anden i det private vindue!');
 477 define('CHATTER_IS_BUSY','Desværre er denne deltager optaget.');
 478 define('WANTS_TO_TALK','vil gerne chatte med dig!');//nickname in front
 479 define('DAYS','Dage');
 480 define('CHAT','Chat');
 481 define('CHATMAIL','Chat-Mail');
 482 define('NICKNAME_NOT_FOUND','Det søgte nicknavn blev ikke fundet.');
 483 define('PASSWORD_HAS_BEEN_SENT','Pasword er sent til den registrerede mailadresse.');
 484 define('CHOOSE_LANGUAGE','Skift sprog');
 485 define('OPTIONAL','optioner');
 486 define('MISCELLANEOUS','andet');
 487 define('SAVE','Gemme');
 488 define('DELETE','Slette');
 489 define('EDIT','Udarbejde');
 490 define('CREATE_NEW','Tilføj nyt indlæg');
 491 define('JS_ALERT','Aktiver JavaScript');
 492 define('HAPPY_BIRTHDAY','Hjertelig tillykke med fødselsdagen!');
 493 define('CHOOSEN','Udvalgt');
 494 
 495 /**
 496  * PostNuke related
 497  */
 498 define('PN_NOT_LOGGED_IN','Login fejl!');
 499 define('PN_HINT_NOT_LOGGED_IN','For at deltage i chatten skal du logge ind og evt. registrere dig!');
 500 ?>

title

Description

title

Description

title

Description

title

title

Body