Dokeos PHP Cross Reference Learning Management Systems

Source: /main/lang/swedish/md_scorm.inc.php - 37 lines - 1677 bytes - Text - Print

  1 <?php /*
  2 for more information: see languages.txt in the lang folder. 
  3 */
  4 $nameTools = "suspekt språk var";
  5 $langMdCallingTool = "Learning path - Scorm";
  6 $langTool = "Scorm MD Operationer";
  7 $langNotInDB = "ingen Dokeos DB tillträde";
  8 $langManifestSyntax = "(syntax fel i manifestfilen...)";
  9 $langEmptyManifest = "(tom manifestfil...)";
 10 $langNoManifest = "(ingen manifestfil...)";
 11 $langNotFolder = "inte möjligt, det är ingen mapp...";
 12 $langUploadHtt = "Ladda upp HTT fil";
 13 $langHttFileNotFound = "Ny HTT fil kan inte öppnas (kan vara tom, eller för stor)";
 14 $langHttOk = "Ny HTT fil är uppladdad";
 15 $langHttNotOk = "HTT filens uppladdning misslyckades";
 16 $langRemoveHtt = "Ta bort HTT filen";
 17 $langHttRmvOk = "HTT filen är borttagen";
 18 $langHttRmvNotOk = "Borttagningen av HTT filen misslyckades";
 19 $langImport = "Skapa MDEs från manifest";
 20 $langRemove = "Ta bort MDEs";
 21 $langAllRemovedFor = "All inmatning borttagen för";
 22 $langIndex = "Index ord med PhpDig";
 23 $langTotalMDEs = "Totalt antal Scorm MD inmatningar:";
 24 $langMainMD = "Öppna huvud MDE";
 25 $langLines = "rader";
 26 $langPlay = "Starta index.php";
 27 $langNonePossible = "Inga MD operationer är möjliga";
 28 $langOrElse = "Välj ett Scorm bibliotek eller ett Scorm id";
 29 $langWorkWith = "Arbeta med Scorm bibliotek";
 30 $langSDI = "...Scorm bibliotek med SD-id (och delat manifest - eller lämna tomt)";
 31 $langRoot = "rot";
 32 $langSplitData = "Delat manifest, och #MDe, om det finns några:";
 33 $langMffNotOk = "Ersättningen av manifestfilen misslyckades";
 34 $langMffOk = "Manifestfilen har blivit ersatt";
 35 $langMffFileNotFound = "Den nya manifestfilen kan inte öppnas (den kan vara tom, eller för stor)";
 36 $langUploadMff = "Ersätt manifestfilen";
 37 ?>

title

Description

title

Description

title

Description

title

title

Body