Dokeos PHP Cross Reference Learning Management Systems

Source: /main/lang/slovenian_unicode/md_link.inc.php - 46 lines - 2741 bytes - Text - Print

  1 <?php /*
  2 for more information: see languages.txt in the lang folder. 
  3 */
  4 $langMdCallingTool = "Povezave";
  5 $langMdTitle = "Ime povezave";
  6 $langMdDescription = "Opis povezave";
  7 $langMdCoverage = "Univerzalen";
  8 $langMdCopyright = "Neka ustanova";
  9 $nameTools = "zastarana jezikovna variabla";
 10 $langTool = "Metapodatki povezav";
 11 $langNoScript = "Izvajanje skript v vašem brskalniku je onemogočeno. Zanemarite vsebino zaslona pod tem besedilom, ne bo delovalo...";
 12 $langLanguageTip = "jezik, v katerem je napisan ta učni objekt";
 13 $langIdentifier = "Identifikator";
 14 $langIdentifierTip = "enolična identifikacija tega učnega objekta, sestavljena iz črk, digitov, _-.()\\\'!*";
 15 $langTitleTip = "naslov ali ime, in jezik naslova oz. imena";
 16 $langDescriptionTip = "opi ali komentar, in jezik, uporaabljen za opisovanje tega učnega objekta";
 17 $langKeyword = "Ključne besede";
 18 $langKeywordTip = "loči z vejicami (črkami, digiti,-.)";
 19 $langCoverage = "Kategorija";
 20 $langCoverageTip = "ime kategorije, npt. Povezave";
 21 $langKwNote = "Pri spremembi opisnega jezika hkrati ne dodajaj ključnih besed.";
 22 $langClickKw = "Kliknite ključno besedo v drevesu za izbiro oz. preklic izbire.";
 23 $langKwHelp = "<br/>Klik na \\\'+\\\' za odpiranje, \\\'-\\\' za zapiranje, \\\'++\\\' odpre vse, \\\'--\\\' zapre vse.<br/> <br/> Počisti izbrane ključne besede s tem, da zaprete drevo in ga ponovno odprete s \\\'+\\\' .<br/> <br/>Alt-klik \\\'+\\\' poišče originalne kljune besede v drevesu.<br/><br/> Alt-klik ključna beseda izbere ključno besedo brez širšega pomena ali pa prekliče izbiro.<br/> <br/> V primeru, da spreminjate opisni jezik, hkrati ne dodajajte ključnih besed.<br/> <br/>";
 24 $langLocation = "URL/URI";
 25 $langLocationTip = "klikni za odpiranje objekta";
 26 $langStore = "Shrani";
 27 $langDeleteAll = "Odstrani vse metapodatke";
 28 $langConfirmDelete = "Ali *resnično* želite odstraniti vse metapodatke?";
 29 $langWorkOn = "na dan";
 30 $langNotInDB = "taka kategorija povezav ne obstaja";
 31 $langManifestSyntax = "(sintaktična napaka v manifest datoteki)";
 32 $langEmptyManifest = "(prazna manifest datoteka)";
 33 $langNoManifest = "(ni manifest datoteke)";
 34 $langNotFolder = "ni možno, to ni mapa...";
 35 $langContinue = "Nadaljuj z";
 36 $langCreate = "Ustvari MDE-je";
 37 $langRemove = "Odstrani MDE-je";
 38 $langAllRemovedFor = "Vsi vnosi so bili odstranjeni za kategorijo";
 39 $langRemainingFor = "(zastareli) vnosi odstranjeni za kategorijo";
 40 $langIndex = "Indeksiraj besede - Indeks besed (md_link)";
 41 $langTotalMDEs = "Skupno število MD vnosov povezav:";
 42 $langMainMD = "Odpri glavni MDE";
 43 $langOrElse = "Izberi kategorijo povezav";
 44 $langWarningDups = "- podvojena imena kategorij so bila odstranjena iz seznama!";
 45 $langSLC = "Delo z kategorijo povezav imenovano";
 46 ?>

title

Description

title

Description

title

Description

title

title

Body