Dokeos PHP Cross Reference Learning Management Systems

Source: /main/lang/dutch_corporate/md_scorm.inc.php - 37 lines - 1789 bytes - Text - Print

  1 <?php /*
  2 for more information: see languages.txt in the lang folder. 
  3 */
  4 $nameTools = "verouderde taalvariabele";
  5 $langMdCallingTool = "Leerpad &ndash; SCORM";
  6 $langTool = "SCORM-MD-bewerkingen";
  7 $langNotInDB = "geen ingave in de Dokeosdatabank";
  8 $langManifestSyntax = "(syntaxfout in manifestbestand&hellip;)";
  9 $langEmptyManifest = "(leeg manifestbestand&hellip;)";
 10 $langNoManifest = "(geenmanifest bestand&hellip;)";
 11 $langNotFolder = "zijn niet mogelijk, het is geen map&hellip;";
 12 $langUploadHtt = "Upload HTT-bestand";
 13 $langHttFileNotFound = "Nieuw HTT-bestand kan niet geopend worden (bv. leeg, te groot).";
 14 $langHttOk = "Het nieuwe HTT-bestand is geŁpload.";
 15 $langHttNotOk = "Het uploaden van het HTT-bestand is mislukt.";
 16 $langRemoveHtt = "Verwijder HTT-bestand";
 17 $langHttRmvOk = "Het HTT-bestand is verwijderd.";
 18 $langHttRmvNotOk = "Het verwijderen van het HTT-bestand is mislukt.";
 19 $langImport = "Maak MDE\'s voor het manifestbestand";
 20 $langRemove = "Verwijder MDE\'s";
 21 $langAllRemovedFor = "Alles verwijderd voor";
 22 $langIndex = "Indexeer woorden met PhpDig";
 23 $langTotalMDEs = "Totaal aantal SCORM-MD-gegevens:";
 24 $langMainMD = "Open hoofd-MDE";
 25 $langLines = "lijnen";
 26 $langPlay = "Speel index.php af";
 27 $langNonePossible = "Geen MD-bewerkingen mogelijk.";
 28 $langOrElse = "Selecteer een SCORM-map of een SCORM-map-id";
 29 $langWorkWith = "Werk met de SCORM-map";
 30 $langSDI = "... SCORM-map met SD-id (en verdeel het manifest - of laat het leeg)";
 31 $langRoot = "root";
 32 $langSplitData = "Verdeel manifestbestand, en #MDE, als er:";
 33 $langMffNotOk = "Het vervangen van het manifestbestand is mislukt.";
 34 $langMffOk = "Het manifestbestand is vervangen.";
 35 $langMffFileNotFound = "Nieuw manifestbestand kan niet geopend worden (bv. leeg, te groot).";
 36 $langUploadMff = "Vervang manifestbestand";
 37 ?>

title

Description

title

Description

title

Description

title

title

Body